12-tygodniowy bezpłatny trening umiejętności Family Connection w Skawinie

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Skawinie zaprasza rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z problemem dysregulacji emocji na 12-tygodniowy bezpłatny trening umiejętności Family Connection.

W kwietniu br. Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie otworzył w Skawinie Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży. Oferuje ona takie świadczenia, jak porady diagnostyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz wsparcie psychospołeczne dla dzieci i rodziców lub opiekunów.

Obecnie Poradnia uruchamia zapisy na bezpłatny specjalistyczny program treningu dla rodziców i opiekunów młodych ludzi, z problem tzw. dysregulacji emocji. Rozpocznie się on 2 września i potrwa do 25 listopada. Zajęcia odbywać się będą we środy od 18.00 do 20.00 w siedzibie Poradni przy ul. Energetyków 16 w Skawinie.

Program Family Conections prowadzony jest przy współpracy z PTDBT (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej) – które wdraża program w Polsce oraz NEABPD (National Education Alliance for Borderline Personality Disorder), która koordynuje program FC w 19 krajach. Informacje o programie dostępne są na stronie www.ptdbt.pl/dlarodzin. Na stronie znajdują się również informacje o innych grupach FC w Polsce. Program dostępny jest także dla osób nie mieszkających w Skawinie.

Czym jest dysregulacja emocji?

W życiu każdego z nas zdarzają się momenty, w których przychodzi nam mierzyć się z sytuacjami kryzysowymi. Pojawia się wówczas silne napięcie emocjonalne. Staramy się redukować je korzystając z posiadanych umiejętności, zdobywanych przez całe życie. Nie wszystkim jednak się to udaje. U młodych ludzi dysregulacja emocji objawia się chaotycznymi relacjami z innymi, niską samooceną, impulsywnością, niestabilnym poczuciem „ja”, trudnościami w rozwiązywaniu problemów, samookaleczeniami. Młodzi ludzie nierzadko korzystają z nieskutecznych sposobów redukowania napięcia i to niezależnie od tego, jak wielkie koszty przychodzi im z tego powodu ponosić (np. sięgają po środki psychoaktywne czy podejmują próby samobójcze). Dysregulacja emocji często pojawia się u osób z tzw. zaburzeniami z pogranicza (borderline) lub z diagnozą takiego zaburzenia, ale także u dorastającej młodzieży zmagającej się z wyzwaniami wieku rozwojowego.

Brak skutecznego sposobu redukcji emocji powoduje trudności wtórne, najczęściej w postaci bezsilności i lęku. Mogą ich doświadczać również rodzice i bliscy młodego człowieka. Czują się oni chronicznie przeciążeni, nie rozumieją, co złego się dzieje, żyją w poczuciu lęku i niepewności kiedy u dziecka nastąpi kolejny kryzys, wstydzą się i złoszczą w związku ze swoją bezradnością, obarczają się winą, że to oni zachowują się niewłaściwie, co skutkować może doświadczanymi przez nich kryzysami czy problemami psychicznymi. I to właśnie do nich adresowany jest trening.

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Skawinie zaprasza więc rodziców i bliskich nastolatków. Zapisy przyjmowane są telefonicznie (794 322 714 i 573 915 459) lub elektronicznie e-mail: ppm3skawina@babinski.pl lub ptdbt.pl/dla rodzin.

źródło: Biuro Prasowe UMWM/Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie