Dzień Integracji NGO w Skawinie

12 stycznia 2019 r. odbył się pierwszy Dzień Integracji NGO w Skawinie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Skawina. Była to dobra okazja, aby rozpocząć kolejny rok i wprowadzić organizacje w nowy schemat działania.

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  Spotkanie otworzyła Sylwia Wrona – pracownik Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, następnie Burmistrz Norbert Rzepisko oraz Drugi Zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg, podziękowali organizacjom za to, w jaki sposób swoją działalnością zmieniają krajobraz Gminy Skawina na lepsze.

Kolejnym punktem wieczoru było przedstawienia organizacjom podziału realizowanych działań w ramach COP na dwóch oferentów – Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA.

Integrację zgromadzonych osób poprowadziła Joanna Czarnik – konsultant Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Po wielu rozmowach, jakie odbyli ze sobą obecni goście, był także czas na ogłoszenia, w trakcie których organizacje mogły zaprezentować swoje działania.

źródło: gminaskawina.pl

%d bloggers like this: