Gmina Skawina otrzyma wsparcie na przebudowę drogi Zelczyna-Krzęcin

30 sierpnia 2019 r. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu tego roku.

Gmina Skawina otrzymała wsparcie na przebudowę drogi gminnej nr 601217 K Zelczyna -Krzęcin. Jest to odcinek ok 900-metrowy, natomiast wartość projektu wynosi 1 445 333,70 zł. Otrzymane wsparcie będzie podzielone na dwie transze: 269 981 zł w 2019 oraz 452 685 zł w 2020. Wysokość dofinansowania to 50% inwestycji.

W województwie małopolskim dofinansowanie otrzymały 222 zadania (w tym 181 zadań gminnych i 41 zadań powiatowych) na kwotę ogółem 314 402 674,43 zł, przewidziane do realizacji w latach 2019-2022.

Tak szeroka lista zadań, jak również ogromna kwota, którą otrzymała Małopolska, to dla nas wyjątkowa szansa. Możemy zrobić mocny krok naprzód, zrealizować tak liczne projekty w bardzo konkretny sposób usprawniające komunikację. Niejednokrotnie są to zadania niezwykle wyczekiwane przez mieszkańców, bo w praktyce oznaczające dla nich lepszy dojazd do sąsiednich miejscowości, do pracy czy do lekarza. Inwestycja w drogi lokalne to inwestycja w rozwój całego regionu oraz komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców. Dziękuję wszystkim samorządom, które postawiły sobie takie cele i skorzystały z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Ogólna (zbiorcza) lista zadań gminnych i powiatowych zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów:

http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/Ogólna (zbiorcza) lista zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych przez Prezesa Rady.pdf

Lista zadań gminnych:

http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/Lista zadań gminnych.pdf

Lista zadań powiatowych

http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/Lista zadań powiatowych.pdf