Gmina Skawina rozpoczyna konsultacje z mieszkańcami w jakim kierunku ma zmierzać przez najbliższe lata

W poniedziałek 9 września na konferencji prasowej Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko przypomniał, że obecna strategia rozwoju gminy została uchwalona na lata 2014-2020.

Chcemy teraz stworzyć nowoczesny dokument, który wyznaczy kierunki rozwoju naszego miasta i gminy na lata 2021-2030. Do każdego etapu tworzenia strategii zapraszamy mieszkańców – mówił Norbert Rzepisko.

Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza tłumaczy, że inaczej niż w poprzednim procesie tworzenia strategii to mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i wszyscy zainteresowani rozwojem małej ojczyzny mogą odegrać kluczową rolę. – Musimy poszukać rozwiązań, które pozwolą rozwijać potencjał gminy, godząc różne potrzeby lokalnej społeczności – dodaje Tomasz Ożóg. Burmistrz Norbert Rzepisko poinformował, że w przyszły wtorek rozpoczyna się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących rozpoznawania problemów i wyzwań, przed którymi stoi gmina. Dwa spotkania odbędą się w Skawinie, natomiast sześć w sołectwach.

Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce we wtorek 17 września o godzinie 18:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza. – Spotkania mają na celu zebranie opinii i subiektywnych wrażeń mieszkańców. To pozwoli nam zidentyfikować wyzwania rozwojowe  Gminy – mówi Ewa Chromniak z Biura Inicjatyw Społecznych.


W procesie opracowania strategii Skawinę wspiera konsorcjum Instytutu Ekonomiki Przestrzeni oraz Biura Inicjatyw Społecznych. Powiązanie tych dwóch podmiotów pozwala na uwzględnienie zarówno zagadnień związanych z mieszkańcami gminy i ich codziennymi problemami, jak i kwestii bardziej technicznych związanych z tematyką ochrony środowiska naturalnego, mobilnością czy rozwojem lokalnego rynku pracy.

Powstający dokument ma być połączeniem tradycji z nowoczesnością oraz pomysłów mieszkańców z wizją ekspertów zewnętrznych – podsumowuje dr Janusz Jeżak, prezes Instytutu Ekonomiki Przestrzeni.

W ramach prac nad strategią przewidziano wykorzystanie dodatkowych narzędzi o charakterze partycypacyjnym: konsultacji „mimochodem” (np. organizacja stoiska konsultacyjnego przy placu targowym), warsztatów strategicznych z udziałem skawińskich liderów opinii (w pierwszym kwartale 2020 roku) oraz otwartych konsultacji społecznych projektu strategii (w drugim kwartale 2020 roku).


Lista spotkań konsultacyjnych:

 • 17 września (wtorek), godz. 18:00-20:00, Pałacyk „Sokół” – spotkanie z mieszkańcami Skawiny
 • 19 września (czwartek), godz. 18:00-20:00, Szkoła w Borku Szlacheckim – spotkanie z mieszkańcami Borku, Kopanki i Rzozowa
 • 1 października (wtorek), godz. 18:00-20:00, Remiza OSP w Facimiechu – spotkanie z mieszkańcami Facimiecha, Pozowic, Ochodzy i Zelczyny
 • 1 października (wtorek), godz. 18:00-20:00 Remiza OSP w Korabnikach – spotkanie z mieszkańcami Skawiny
 • 2 października (środa), godz. 18:00-20:00, Świetlica w Krzęcinie – spotkanie z mieszkańcami Krzęcina, Polanki Hallera, Grabia i Gołuchowic
 • 4 października (piątek), godz. 18:00-20:00, Dom Ludowy w Jaśkowicach – spotkanie z mieszkańcami Jaśkowic i Wielkich Dróg
 • 16 października (środa), godz.18:00-20:00 Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie – spotkanie z mieszkańcami Radziszowa i Jurczyc
 • 17 października (czwartek), godz. 18:00-20:00, Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej – spotkanie z mieszkańcami Woli Radziszowskiej,

Stoisko konsultacyjne na Placu Targowym przy ul. 29 listopada w Skawinie (9:00-12:00):

 • 19 września (czwartek)
 • 3 października (czwartek)
 • 7 listopada (czwartek)

źródło: Wydział Rozwoju i Strategi w UMiG

%d bloggers like this: