I i II miejsce dla uczniów ZSTE w konkursie „Skarby Powiatu”

15 czerwca br. reprezentacja uczniów ZST-E w składzie: Sergiusz Wolarek, Mariusz Marcinik, Kamil Horosin, Jacek Ciepły z klasy 1EI pod opieką mgr R. Stawowskiej oraz mgr A.Spyrki  zdobyła  I miejsce w  Konkursie Powiatowym  pod hasłem „SKARBY POWIATU – w 100 – lecie odzyskania niepodległości – z szacunkiem dla dziedzictwa i  z myślą o przyszłości” natomiast druga drużyna z naszej szkoły, czyli Tomasz Kupczyk, Jakub Kowalski, Jakub Klimek, oraz Jakub Woźniak również z klasy 1EI zajęła II miejsce.

W konkursie, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz Prezesa Zarządu Małopolskiego PTSM, uczestniczyły dwie drużyny czteroosobowe z każdej ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego wraz z opiekunami.

Przedsięwzięcie miało formę rajdu po południowych rubieżach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tematyka konkursu dotyczyła przyrody Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, umiejętności posługiwania się mapą i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na trasie rajdu zostały umieszczone specjalne „punkty kontrolne”,   w których uczestnicy musieli wykazać się m.in. wiedzą z zakresu znajomości wybranych faktów historycznych w nawiązaniu do terenu, na którym odbywa się rajd, budowy geologicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ze szczególnym uwzględnieniem Dolinek Podkrakowskich, walorów turystycznych południowej części Wyżyny, umiejętnością czytania mapy, wyznaczania kierunku i obliczania odległości na podstawie skali mapy oraz rozpoznawania wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych.

            Wysoki poziom merytoryczny osiągnięty przez uczestników zmagań był również sukcesem nauczycieli mgr R. Stawowskiej i mgr E. Gawin, które przygotowały uczniów do konkursu.  Dzięki zaangażowaniu miłośników przyrody i geografii, a także dzięki ich kondycji i sprawności fizycznej po raz kolejny możemy cieszyć się z sukcesu reprezentacji ZSTE w Skawinie. Serdecznie gratulujemy!

źródło: ZSTE w Skawinie