Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Skawinie

W dniu wczorajszym tj. 1 października odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Zaprezentowane zostały hasła programowe i zagadnienia, którymi chcieliby się zająć kandydaci do Rady Powiatu i Rady Miejskiej.

Związane one były z głównym hasłem programowym z jakim idzie kandydat na Burmistrza Mista i Gminy Skawina Pan Norbert Rzepisko do wyborów: RODZINA . ROZWÓJ . ŚRODOWISKO.

Kandydaci deklarowali, że w przyszłej radzie zajmą się problemem zabudowy Skawiny i powstałego chaosu urbanistycznego szczególnie na osiedlach, budową wielofunkcyjnego stadionu sportowego z zapleczem, budową domu kultury, powstaniem placów zabaw, siłowni w plenerze, budową sali gimnastycznej w Rzozowie, rozbudową szkoły wraz z przedszkolem w Wielkich Drogach, a także budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach, rozbudową bazy sportowej w gminie, monitorowaniem i działaniami proekologicznymi, ochroną środowiska, rewitalizacją terenów przemysłowych, zagospodarowaniem terenu byłej żwirowni.

Podejmą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na DK 44 tak, aby wzdłuż całej drogi powstały chodniki, rozwiązaniem problemu kanalizacji terenów zachodnich gminy, zabezpieczeniem gminy przed podwoziami, doposażeniem ochotniczych straży pożarnych, poprawą bazy świetlic wiejskich, i remiz ochotniczych straży pożarnych, wdrażaniem projektów ogólnopolskich dotyczących ludzi starszych na terenie naszej Gminy, pracą na rzecz Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, przeznaczaniem coraz większych środków, o wydatkowaniu których bezpośrednio decydują mieszkańcy,

Deklarowano działania w kierunku organizacji pozaszkolnej opieki dzieci i młodzieży, integracją oraz pokonywaniem barier architektonicznych i psychologicznych. Jako bardzo ważny element działań wskazano rozwiązanie problemu opieki nad osobami starszymi.

Wszystko co mogliśmy usłyszeć od kandydatów na radnych są problemami Naszej Gminy i warto je wszystkie rozwiązać. Mamy nadzieje, że niezależnie od wyniku wyborów przyszła Rada Miejska będzie współpracować ze sobą, aby tych zadań do realizacji ubywało.

W konwencji wzięła udział Pani Premier Beata Szydło, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Senator Marek Pęk, Wojewoda Piotr Ćwik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka oraz kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku Województwa.

Przedstawiamy pełną listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości z podziałami na okręgi wyborcze:

Okręg nr 1 – Skawina: Os. “Przemysłowe”, Os. “Stare Miasto”, Os. “Ogrody” , Os. “Samborek”, Os. “Rzepnik”

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 ZAJĄC Eugeniusz Zbigniew 58 Skawina
2 PAPIEŻ Tomasz Piotr 41 Skawina
3 KOŃ Grażyna 58 Skawina
4 SUMERA Michał Przemysław 27 Skawina
5 LUPA Stanisław Karol 68 Skawina
6 MAŁYSA Amelia Karolina 41 Skawina
7 KOWALCZYK Monika Dorota 47 Skawina
8 KOŚCIELNY Karol Kazimierz 36 Skawina

 

Okręg nr 2 – Skawina: Os. “Kościuszki”, Os. “Korabniki” , Os. “Bukowskie”, Os. “Radziszowskie”

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 MAJDZIK Ryszard 60 Skawina
2 HOLIK Antoni Mateusz 29 Skawina
3 BLUS Maria 68 Skawina
4 KOŁPAK Maria Iwona 29 Skawina
5 FLOREK Martyna Magdalena 24 Rzozów
6 BOROWIECKA Maria 71 Skawina
7 PAWŁOWSKI Artur 49 Skawina

 

Okręg nr 3 – Sołectwa: Borek Szlachecki , Jurczyce, Kopanka, Ochodza, Radziszów , Rzozów, Zelczyna

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 RZEPISKO Norbert Andrzej 48 Skawina
2 NIECHAJ Józef Paweł 53 Radziszów
3 MOCHA Marcin Edward 37 Kopanka
4 WRZOSZCZYK Andrzej Franciszek 64 Rzozów
5 HAJTO Anna Ewa 45 Ochodza
6 KARP Natalia Aleksandra 20 Jurczyce
7 WRÓBLEWSKA Małgorzata Kazimiera 48 Krzęcin

 

Okręg nr 4 – Sołectwa: Facimiech, Grabie, Gołuchowice, Jaśkowice, Krzęcin, Polanka Hallera, Pozowice, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 GRABIEC Witold 54 Wola Radziszowska
2 MASŁOWSKA Ewa Zofia 54 Jaśkowice
3 ŚLIWA Mirosław 49 Wielkie Drogi
4 BOBER Rafał Jan 45 Krzęcin
5 WAWRO Anna Maria 40 Pozowice
6 WYROBA Maria Weronika 21 Pozowice
7 ŚNIEŻEK Artur Czesław 47 Polanka Hallera
%d bloggers like this: