Od września nastąpi zmiana rozliczeń za pobyt w przedszkolu

20 czerwca Rada Miejska w Skawinie przyjęła uchwałę, która zmienia zasady rozliczeń za pobyt oraz wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozliczenie będzie następowało od dołu, czyli 10 dnia następnego miesiąca. Zatem pierwszy termin płatności przypadać będzie na 10 października 2018r. Zmiany mają ułatwić system naliczania właściwych kwot, jak wiadomo dzieci chorują i trudno przewidzieć z góry opłaty za pobyt w przedszkolu.

Uchwała wydaje się być zasadna i dlatego zapytaliśmy urząd, czy taki system przyjmie się również w szkołach jeżeli chodzi o żywienie.

„Decyzja, czy taki sam system odpłatności za wyżywienie będzie obowiązywał w szkołach zapadnie w lipcu” – odpowiedź Wydziału Edukacji i Zdrowia.

Uchwała nr XLIV/592/18 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Skawina publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Nastąpi to zapewne w połowie lipca i dotyczyć będzie wszystkich rozliczeń pomiędzy przedszkolem a rodzicami, które dotyczą nowego roku szkolnego.

foto ilustracja:Designed by Freepik

%d bloggers like this: