Otwarcie obwodnicy skawińskiej nastąpi w najbliższy poniedziałek

22 lipca o godzinie 15:00 nastąpi uroczyste otwarcie nowo wybudowanego odcinka naszej obwodnicy. Otwarcia najprawdopodobniej dokona wicemarszałek Łukasz Smółka, a przecięcie wstęgi ma nastąpić przy rondzie na DK44.

Kontrakt jest finansowany ze środków Budżetu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie Porozumienia z dnia 29.07.2016 r. zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Skarbem Państwa – GDDKiA.

Realizacja przedsięwzięcia budowa obwodnicy Skawiny ma na celu odciążenie centrum miasta od nadmiernego ruchu pojazdów zwłaszcza ciężkich. Dzięki zbudowaniu Obwodnicy ruch tranzytowy zostanie przeniesiony na obrzeża aglomeracji, na obszary słabiej zamieszkałe. Realizacja przedmiotowego odcinka Odcinka Obwodnicy w połączeniu z istniejącym już fragmentem połączy dwa główne wyloty z miasta; w kierunku Krakowa i w kierunku Oświęcimia.

Autor zdjęcia: Krzysztof Pączkowski / studiowizjer.pl / http://skawina-obwodnica-etap2.pl/

%d bloggers like this: