Policja prowadziła akcję „Bezpieczny senior” w Skawinie

Energia, uśmiech, optymizm i chęć życia to atrybuty zarezerwowane nie tylko dla młodości. Nasze babcie i dziadkowie też na nie zasługują. Jak zrobić, by stali się aktywni i bardziej bezpieczni mogli przekonać się uczestnicy wtorkowego spotkania , które odbyło się w klubie „Seniorek” w Skawinie.

Na samym początku wszystkich przybyłych na spotkanie powitał sam Komendant Powiatowy Policji  w Krakowie ml. insp. Tomasz Drożdżak który odwiedził seniorów w odpowiedzi na zaproszenie Pani Prezes Stowarzyszenia Marii Blus.

Celem wizyty była przeprowadzona pogadanka na temat bezpieczeństwa. Przekazano  zgromadzonym jak przestępcy wykorzystując łatwowierność i uczciwość ludzką w bezduszny i okrutny sposób odbierają to, nad czym tak ciężko przez całe życie pracowali seniorzy. Ukazując metody przestępców jakimi posługują się w dokonywanych czynach na szkodę osób starszych mówiono, jak należy zachować się w tego typu sytuacjach, by nie stać się ewentualną ofiarą.

Przytoczono historie pod pretekstem których oszuści pukają do drzwi. Przestrzegano przed osobami, które dzwonią na telefon stacjonarny podają się za pracowników instytucji lub funkcjonariuszy Policji. Omówiono z seniorami przypadki, z którymi spotkali się w ostatnim czasie, udzielając rad i wskazówek mających na celu kształtowanie i utrwalanie prawidłowych postaw społecznych ze szczególnym naciskiem na asertywność, ograniczone zaufanie do osób nieznajomych i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Podkreślano, że aby uniknąć oszustwa należy pamiętać, że Policja nigdy nie żąda pieniędzy od obywateli.  W razie jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką Policji, lub zadzwonić na numer alarmowy 997 albo 112.

W drugiej części spotkania poruszono tematy bezpiecznych zakupów, bezpieczeństwa na cmentarzach, na drodze oraz w domu.

źródło: kpp kraków

%d bloggers like this: