Porozumienie Gminy oraz Valeo w sprawie poprawy jakości powietrza

W lipcu br. Gmina Skawina zawarła z Valeo Autosystemy Sp. z o.o. porozumienie społeczne określające główne zasady współpracy w przedmiocie ochrony środowiska w Gminie Skawina i dbałości o jego jak najwyższą jakość. Jest chęć współpracy a to jedna z najważniejszych rzeczy w dążeniu do zmiany aktualnej sytuacji.

Celem porozumienia jest:

  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
  • maksymalne ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza,
  • maksymalne ograniczenie uciążliwości zapachowych
  • podniesienie komfortu akustycznego mieszkańców Gminy Skawina.

Porozumienie zawarto również celem:

  • wypracowania modeli współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, przedsiębiorcami, instytucjami kontrolującymi jakość środowiska, jednostkami naukowymi oraz społeczeństwem, które przyczynią się do znacznego podniesienia jakości powietrza na terenie Gmin
  • wspólnego wypracowanie referencyjnych metod pomiarów i eliminacji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza zapachów i hałasu.

 

Dodatkowe informacje
Wydział Ochrony Powietrza
Justyna Sekuła
tel.: 12 277 01 68
e-mail: j.sekula@gminaskawina.pl

Porozumienie Gmina Skawina ValeoAutosystemy Sp. z o.o.

źródło: gminaskawina.pl

%d bloggers like this: