Rozpoczynają się dni otwarte na uczelniach w Krakowie – Uniwersytet Papieski  Jana Pawła II i Akademia Ignatianum

Uczelnie w Krakowie zapraszają w swoje progi kandydatów na studia. Wśród krakowskich uczelni, które organizują dni otwarte są m.in.  Uniwersytet Papieski  Jana Pawła II i Akademia Ignatianum.

Osoby, które w październiku 2019 rozpoczną studia, już teraz mają możliwość, aby – podczas organizowanych przez uczelnie dni otwartych – bliżej przyjrzeć się ofercie wybranych uczelni. Dni otwarte są szansą, aby nie tylko dowiedzieć się, jakie kierunki studiów są do wyboru czy poznać kryteria rekrutacji na studia.

Uczestnicy dni otwartych mogą porozmawiać ze studentami oraz z kadrą pedagogiczną – przyszli koledzy ze starszych roczników i wykładowcy odpowiedzią na pytania związane ze studiami na danej uczelni. W wielu przypadkach uzyskane odpowiedzi i pozyskane podczas dni otwartych informacje mogą rzutować na wybór kierunku studiów i szkoły wyższej.

Dni otwarte na uczelniach w Krakowie ruszają już wiosną

Dni otwarte na uczelniach odbywają się najczęściej na wiosnę – przed maturami. Dzięki temu maturzyści mają możliwość zadecydować, gdzie będą aplikowali, jeszcze przed przystąpieniem do egzaminów. Niektóre uczelnie organizują dni otwarte aż do września, uwzględniając potrzeby osób, które dokumenty na studia składają dopiero przy drugiej turze rekrutacji.

Wśród krakowskich uczelni, które otwierają swoje drzwi dla kandydatów na studia, są dwie uczelnie o podobnej ofercie dydaktycznej: Uniwersytet Jana Pawła II oraz Akademia Ignatianum. Obie szkoły wyższe – z uwagi na zbliżony profil – nierzadko cieszą się zainteresowaniem wśród tych samych kandydatów. W takiej sytuacji uczestnictwo w dniach otwartych może pomóc w rozstrzygnięciu dylematu, którą uczelnię wybrać.

Uniwersytet Papieski  Jana Pawła II

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest kościelną uczelnią katolicką, która jest finansowana na zasadach uczelni publicznej, co oznacza, że studenci nie płacą czesnego za studia w trybie stacjonarnym. Uczelnia prowadzi studia na wydziałach: filozoficznym, historii i dziedzictwa kulturowego, nauk społecznych, teologicznym, prawa kanoniczego, a także w ramach jednostek międzywydziałowych – m.in. w Ośrodku Badań nad Myślą Jana Pawła II. Na Uniwersytecie Jana Pawła II studiować można na studiach I oraz II stopnia, w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Dni otwarte organizowane są na tej uczelni 20 marca.

Akademia Ignatianum

Akademia Ignatianum również jest uczelnią kościelną, którą prowadzi Towarzystwo Jezusowe. Posiada państwowe uprawnienia zezwalające na prowadzenie studiów wyższych. Uczelnia posiada dwa wydziały: filozoficzny oraz pedagogiczny. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – zarówno studia I, jak i II stopnia. Studiuje tutaj ponad 3,7 tysiąca studentów. Aby bliżej zapoznać się z ofertą uczelni, wystarczy wybrać się na dni otwarte zaplanowane na 12 kwietnia.

Jeśli chcecie sprawdzić ceny, zasady rekrutacji oraz inne terminy dni otwartych na uczelniach w Krakowie zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.uczelnie.pl/