Talenty Powiatu 2018 wręczone w skawińskim liceum

We wtorek 19 czerwca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie odbyła się uroczysta gala Talent Powiatu 2018, którą oficjalnie rozpoczęli Alicja Wójcik, przewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie, Wojciech Pałka, starosta krakowski oraz Adam Łukasik, dyrektor Liceum witając wszystkich gości oraz najważniejszych w tym dniu, utalentowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali nominowani do Stypendium Przewodniczącego Rady Powiatu. W gali wzięli udział: Piotr Ćwik, wojewoda małopolski, Sebastian Walosczyk wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Paweł Kolasa, burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Piotr Goraj i Marek Piekara, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie, Barbara Kowalik, przewodnicząca Komisji Edukacji, Janina Grela, członek Zarządu i radna powiatu krakowskiego oraz radni powiatu krakowskiego, Stanisław Żak, Bogdan Bogdali, Krzysztof Gębala.
Honorowym gościem uroczystości była Kinga Hałacińska, która otrzymała z rąk dyrektora Adama Łukasika – medal “Za zasługi dla szkoły”. W uroczystościach udział wzięli również: prof. dr hab. inż. Zbigniew Burgieł absolwent LO w Skawinie i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum, prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, st. aspirant Beata Dulewicz – Komenda Powiatowa Policji, Sławomir Adamus i Janusz Morawski – Zarząd LKS “Wiślanie”, Sława Tomasik – kierownik Oddziału Banku Pekao SA w Skawinie.

Do stypendium Przewodniczącego Rady Powiatu – Talent Powiatu zostało złożonych 26 wniosków indywidualnych i 4 drużynowe. O tytuł Talent Powiatu 2018 ubiegali się uczniowie i tegoroczni absolwenci, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach: humanistycznej, matematyczno-informatyczno-przyrodniczej, przedmiotów zawodowych, sportowej, artystycznej i społecznej. Wręczenie nagród głównych i wyróżnień poprzedzały projekcje filmów promujących laureata.

Tytuł Talent Powiatu 2018 otrzymali:

 • w dziedzinie humanistycznej: drużyna z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w
  Skawinie w składzie: Karolina Płonka, Łukasz Szastak, Kacper Wicherek
 • w dziedzinie matematyczno-informatyczno-przyrodniczej: uczeń Tomasz Mrowiec
  z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
 • w dziedzinie przedmioty zawodowe: tytuł Talent Powiatu 2018 przypadł drużynie PCK z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie w składzie: Artur Gros, Weronika Sajduk, Monika Słonina, Agnieszka Lis, Hubert Sasor
 • w dziedzinie sportowej: tytuł Talent Powiatu 2018 otrzymał uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Bartłomiej Grabka
 • w kategorii artystycznej: Adrianna Gierula, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
 • w dziedzinie społecznej: Dawid Wróbel uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.

Wyróżnienie otrzymali:

 • w dziedzinie humanistycznej: Alicja Mirek z LO w Krzeszowicach oraz zespół ”Gwieździsta Eskadra” z ZSTE w Skawinie w składzie: Piotr Porębski, Jakub Żak, Hubert Sławiński
 • w dziedzinie matematyczno-informatyczno-przyrodniczej: Oliwia Frankowska z LO w Skawinie
 • w dziedzinie przedmioty zawodowe: Kamila Morawska i Patrycja Piwowar z ZSRCKU w Czernichowie
 • w dziedzinie sportowej: Oskar Barczyk z ZSiPO w Skale oraz Mateusz Bucki z LO
  Skawinie
 • w dziedzinie artystycznej: Julia Pałka z ZSP w Krzeszowicach oraz uczennica ZSP
  w Giebułtowie Mariia Maslovska
 • w dziedzinie społecznej: Olga Mikuła z ZSRCKU w Czernichowie oraz zespół „Krwiodawstwo” z ZSRCKU w Czernichowie w składzie Karolina Orawiec i Kamil Przeniosło

Galę uświetniły występy zdolnych, młodych artystów, którzy przygotowali atrakcyjny program, owacyjnie przyjęty przez obecnych. Z rąk radnych powiatu krakowskiego otrzymali upominki i gratulacje.

Podsumowania dokonał wicestarosta Tadeusz Nabagło odpowiedzialny za edukację w Powiecie Krakowskim, gratulując wszystkim tak wysokich osiągnięć jednocześnie życząc im by w dalszym ciągu rozwijali  swoje pasje a dotychczasowe osiągnięcia były ich dumą i wyzwaniem do sięgania po więcej i inspirowały innych do działania.

Pan wicestarosta podziękował organizatorom konkursu LO Skawina, CKS Skawina oraz koordynatorowi przedsięwzięcia Wydziałowi Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie.

źródło: Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie / foto: skawina.tv

%d bloggers like this: