Uczeń SP 6 Skawiny najlepszy w Małopolsce!

Na co dzień uczy się w oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie – nagrodę jednak odbierał w Krakowie. O kim mowa? Jakub Słomiany zajął I miejsce w Małopolskim Konkursie Geograficznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wiedza Kuby spośród 4 tys. uczniów Małopolski okazała się największa!

W etapie szkolnym konkursu wzięło udział około 4 tysięcy uczniów z całego województwa. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się już 730 uczniów a do wojewódzkiego 120. Najlepszym z najlepszych jest

JAKUB  SŁOMIANY  ze Skawiny!

Kuba nie tylko zdobył tytuł laureata tego konkursu, ale zrobił to w pięknym stylu, wykazując się ogromną wiedzą i umiejętnościami geograficznymi.

11 kwietnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odebrał zaświadczenie i nagrodę z rąk Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty oraz dr Tomasza Rachwała, Dyrektora Instytutu Geografii UP.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratoria oświaty danego województwa cieszą się zasłużoną popularnością wśród młodzieży. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu – w tym przypadku z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku (100%). Laureat konkursu przedmiotowego jest również przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. –  Przez ostatnie lata Kuba z dużym zaangażowaniem rozwijał w naszej szkole swoje zdolności i zainteresowania a pasja, wyobraźnia i  „ciekawość świata”  sprawiły, że geografia stała się dla niego szczególnie bliskim przedmiotem. Gratulujemy Kubie wspaniałego wyniku, życzymy dalszych sukcesów i równocześnie kierujemy wyrazy uznania i podziękowania za opiekę naukową i przygotowanie ucznia do konkursu dla Bożeny Malada. – powiedziała Barbara Raputa, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie.

Serdecznie gratulujemy!

źródło: SP6

%d bloggers like this: