Wybitni uczniowie nagrodzeni „Szansami na Nobla” w SP6

Koniec roku, to taki czas kiedy dokonujemy podsumowań. Nie inaczej było w Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie, gdzie odbyła się uroczystość rozdania nagród w konkursie „Szansa na Nobla” – czyli wydarzeniu o którym każdy uczeń tej szkoły dobrze wie. Nagradzani są uczniowie szczególnie uzdolnieni w sześciu kategoriach.

Konkurs nawiązuje swoją ideą oraz nazwą do działalności patronów szkoły – „Polskich Noblistów”, którzy swe wybitne osiągnięcia w różnorodnych dziedzinach uwieńczyli tą prestiżową nagrodą. Współzawodnictwo konkursowe obejmowało następujące dziedziny:

 • nauki humanistyczne
 • nauki ścisłe
 • nauki przyrodnicze
 • działalność artystyczna
 • sport
 • działalność dobroczynna i prospołeczna

 

Warunkiem zakwalifikowania ucznia do konkursu było wypełnienie przez rodzica, nauczyciela, bądź samego ucznia karty zgłoszenia i udokumentowanie osiągnięć w wybranej dziedzinie konkursowej. Następnie odbyły się eliminacje w celu wyłonienia reprezentantów do udziału w dalszych etapach konkursu w wyniku których Komisja Konkursowa wyłoniła maksymalnie trzech uczniów w obrębie każdej dziedziny. Celem trzeciego etapu było wyłonienie finalistów konkursu. Uczestnicy oraz ich dorobek zostali zaprezentowani komisji składającej się z liderów zespołów przedmiotowych, którzy w tajnym głosowaniu wybrali laureatów w każdej dziedzinie. Laureatami konkursu zostali uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Bohaterami tego szczególnego wieczoru byli zarówno finaliści, jak i laureaci, którzy zostali nagrodzeni za swe osiągnięcia. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz nagrody statutowe. Każdy  laureat został uhonorowany pamiątkową statuetką wykonaną przez firmę Treko – Laser.

Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

W dziedzinie nauk humanistycznych

 • Gabriela Kuziemka
 • Maksymilian Milc
 • Julia Zezula
 • Andrzej Cieśla

W wyniku głosowania laureatem w dziedzinie przedmiotów humanistycznych zostali ex equo Julia Zezula i Andrzej Cieśla

W dziedzinie nauk ścisłych

 • Martyna Barut
 • Arkadiusz Mincberger
 • Maciej Jastrzębski

Zwyciężczynią konkursu „Szansa na Nobla 2018”  w dziedzinie ścisłej została Martyna Barut

W dziedzinie nauk przyrodniczych

 • Jakub Słomiany
 • Przemysław Wasilewski

Laureatem konkursu w tej dziedzinie został Jakub Słomiany

W dziedzinie artystycznej

 • Kacper Raputa
 • Igor Zygmunt
 • Natalia Małek

Zwycięzcą w dziedzinie artystycznej został Kacper Raputa

W dziedzinie sportowej

 • Kacper Morawski
 • Oskar Jaworski
 • Łucja Ormaniec

Tytuł laureata konkursu „Szansa na Nobla 2018” w dziedzinie sportowej otrzymał Kacper Morawski.

W dziedzinie dobroczynnej i prospołecznej

 • Alicja Kryda
 • Michał Tyrpa
 • Helena Kaim i Agata Ziaja

Decyzją głosujących laureatką w dziedzinie działalności dobroczynnej i prospołecznej został Michał Tyrpa.

Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Włodzimierza Łukowicza uroczystość odbyła się w sali teatralnej przy parafii Miłosierdzia Bożego. Zaplanowana została w konwencji gali wręczenia nagrody nobla, którą poprowadzili Julia Żmuda, Zuzanna Hynek oraz Wiktoria Sipowicz. Ubarwiły ją wspaniałe występy młodych artystów. Nie zabrakło muzyki i śpiewu w wykonaniu utalentowanych uczniów, scenek kabaretowych, prezentacji artystycznych.

W „Wieczorze Noblistów” uczestniczyli darczyńcy, przyjaciele szkoły, nauczyciele. Gościliśmy również rodziców, bliskich i przyjaciół nagrodzonych uczniów, którzy wraz nimi mogli przeżywać sukces swoich pociech. Nie zabrakło ciepłych słów i wdzięczności dla trudu rodziców i nauczycieli, nie  jednemu zakręciła się łezka wzruszenia w oku.

– Należy podkreślić, że w naszym konkursie nie ma przegranych. Swoją wytężoną pracą wszyscy uczestnicy kształtują siebie, swe umiejętności i charaktery, szkicując zarys swojej przyszłości, budując własną hierarchię wartości, stawiając to, kim są, ponad to, co posiadają. Wszystkim finalistom, laureatom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy – podkreśliła dyrektor Urszula Osielczak.

Źródło: SP6

%d bloggers like this: