Wypadek na DK44 w Zelczynie

W dniu dzisiejszym tj. 10 czerwca około godziny 10:30 miał miejsce wypadek na drodze krajowej nr. 44 w miejscowości Zelczyna z udziałem motocyklisty.

W wyniku wypadku kierujący motocyklem został poszkodowany i zabrany do szpitala w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki. Na miejsce zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe ze Skawiny oraz dwie jednostki straży pożarnej: JRG Skawina oraz OSP Krzęcin.

Kierujący motocyklem nie nie posiadał uprawnień do kierowania KAT A. Motocyklista doznał obrażeń ciała powyżej 7 dni. W sprawie spowodowania wypadku jest prowadzone postępowanie karne przez KPP Kraków, zatem mowa o sprawcy jest przedwczesna, wynik postępowania wykaże z czyjej winy doszło do wypadku.

Brak uprawnień do kierowania pojazdem jest to wykroczenie z art. 94 kodeksu wykroczeń. Stwierdzenie przez sąd popełnienia tego wykroczenia grozi karą grzywny (od 20 do nawet 5000 zł), a także możliwością nałożenia na kierowcę zakazu prowadzenia pojazdów.

Foto: Pogotowie Ratunkowe w Skawinie oraz OSP KSRG Krzęcin