„10 lat relacji”… Jubileusz 10-lecia działalności stowarzyszenia Blisko Krakowa

W dniu 10 grudnia br., w siedzibie stowarzyszenia – w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa świętować będzie Jubileusz 10. lat działalności.
W wydarzeniu wezmą udział członkowie stowarzyszenia, włodarze gmin członkowskich, przedstawiciele samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego
oraz organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim Jubileuszu jest „10 lat relacji”, bo właśnie wzmocnienie więzi i relacji pomiędzy stowarzyszonymi gminami, zarówno na poziomie władz samorządowych, organizacji pozarządowych, jak i społeczności obszaru Blisko Krakowa, to największy sukces stowarzyszenia. W programie wydarzenia przewidziano prezentację podsumowującą działania, wystąpienia osób zaangażowanych w realizowane przez LGD przedsięwzięcia oraz tort urodzinowy.

Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa od 2008 roku działa na rzecz rozwoju gmin Powiatu Krakowskiego; swoim obszarem obejmuje: Czernichów, Mogilany, Skawinę, Świątniki Górne, a od roku 2015 Liszki i Zabierzów. Pozyskiwanie funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), promocja walorów obszaru Blisko Krakowa oraz integracja gmin członkowskich – to największe wyzwania, z którymi mierzy się stowarzyszenie. W ciągu dziesięciu lat za jego pośrednictwem mieszkańcy, organizacje społeczne i samorządy pozyskały łącznie 6 mln zł wsparcia z funduszy UE, dzięki czemu zrealizowano szereg przedsięwzięć służących rozwojowi obszaru, wzmacniających jego potencjał i kapitał społeczny. Aktualnie, oprócz działań w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 i wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, stowarzyszenie Blisko Krakowa prowadzi wielopłaszczyznową współpracę między partnerskimi gminami, promuje i rozwija markę Skarby Blisko Krakowa, a także koordynuje realizację projektu Czysta Energia Blisko Krakowa, w którym pełni rolę lidera.

%d bloggers like this: