Dabata dla mieszkańców miasta i gminy SKAWINA

10 kwietnia 2018r. w Krzęcinie odbyła się debata społeczna w przedmiocie bezpieczeństwa w mieście i gminie Skawina, zorganizowana przez po. Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł.insp. Tomasza Drożdżak oraz Komendanta Komisariatu w Skawinie nadkom. Marka Kowalik, pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele policji w osobach: Komendant Powiatowy Policji w Krakowie – mł. insp. Tomasz Drożdżak, Komendant Komisariatu Policji w Skawinie – nadkom. Marek Kowalik, Naczelnik WRD KPP w Krakowie – podkom. Jarosław Gwóźdź, kierownik Rewiru Dzielnicowych z KP w Skawinie – asp. szt. Krzysztof Adamus oraz dzielnicowy – mł. asp. Marcin Kuciel, a także zaproszeni goście: Przewodniczący RMiG Skawina – Witold Grabiec, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krakowie – Arkadiusz Wrzoszczyk, Komendant Straży Miejskiej w Skawinie – Karol Łuczak, jak również: radni, sołtysi, mieszkańcy miasta i gminy Skawina.

Komendant Komisariatu Policji w Skawinie – nadkom. Marek Kowalik, a następnie po. Naczelnik WRD KPP Kraków podkom. Jarosław Gwóźdź, omówili za pomocą prezentacji, m.in w oparciu o „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego występujący na podległym terenie. Następnie poinformowali o wykonanych zadaniach i działaniach jakie poczyniono, celem rozwiązania problemów zgłaszanych przez mieszkańców na poprzednich debatach.

W dalszej części debaty odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca obecnego stanu bezpieczeństwa na terenie MiG Skawina, a w jej trakcie mieszkańcy wskazali kolejne problemy, w rozwiązaniu których swoją rolę odgrywają Straż Miejska, Policja oraz władze MiG Skawina. Na koniec Komendant KP w Skawinie przyjął zobowiązania jakich się podejmiemy, w celu zminimalizowania lub wyeliminowania problemów, będących w zakresie działania naszej formacji.

źródło: kpp-krakow (tekst&foto)