Basen „Gubałówka” w dalszym ciągu zamknięty!

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące otwarcia OK-R „Gubałówka” w sezonie 2021, poniżej prezentujemy komunikat wydany przez dyrektora CKiS w Skawinie.

Szanowni Państwo,

jak co roku z niecierpliwością czekacie na rozpoczęcie działalności basenów otwartych w obrębie OK-R „Gubałówka”. Także i my w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (a więc jako administrator tego obiektu) uważnie, ale też bardzo szeroko – oraz co zaznaczamy nie tylko w kontekście pandemii koronawirusa, obowiązujących wytycznych i wszystkich związanych z tym okoliczności – analizowaliśmy możliwość funkcjonowania tego obiektu w rozpoczynającym się sezonie. 

Niezależnie od postępującego procesu znoszenia kolejnych obostrzeń związanych z pandemią, ciągle musimy w sposób szczególny dbać o bezpieczeństwo, zarówno sanitarne, jak i – mając na uwadze ekonomiczne skutki pandemii – finansowe. Właśnie z tego powodu, korzystanie z kompleksu basenów otwartych w obrębie OK-R „Gubałówka” w Skawinie nie będzie w tym roku możliwe. Poniżej przedstawiamy powody i okoliczności, które zaważyły na podjęciu tej decyzji:

  1. Stan techniczny obiektu oceniamy jako niewystarczający, aby tę działalność prowadzić bezpiecznie i w podstawowym komforcie. Opinia Sanepidu wykazała konieczność przeprowadzenia szeregu prac remontowych – przy czym już poza tym podstawowym aspektem samo funkcjonowanie basenów pod względem technologicznym, przy braku optymalnych i dostatecznie zaawansowanych technicznie rozwiązań w zakresie filtracji i uzdatniania wody, jest w naszej ocenie niemożliwe w obecnym czasie. Rozwijające się standardy bezpieczeństwa i komfortu stanowią wyzwanie nie tylko w zakresie samej infrastruktury, ale i funkcjonowania obiektu. Wobec tego nie wyobrażamy sobie także jego działania bez ochrony (zespołu przynajmniej kilku licencjonowanych osób), gospodarza obiektu będącego w szerokim zakresie godzinowym na jego terenie, a także zorganizowania chociażby przebieralni czy toalet w sposób licujący z rosnącymi wymaganiami sanitarnymi, a także w ilości zapewniającej odpowiedni przepływ osób.
  2. Funkcjonowanie kompleksu w obecnej specyfice jest nierentowne. Na bazie wszelkich danych finansowych z ubiegłych lat, analizując wiele alternatywnych scenariuszy, przyjmując różne warianty i założenia, przy każdym z nich musimy liczyć się z brakiem pewności co do przychodów na wystarczającym poziomie i zbilansowania się tej działalności, a na ryzyko strat finansowych niestety nie możemy sobie pozwolić. Ściśle powiązana z tym jest spadająca atrakcyjność tego obiektu i w rezultacie ilość osób korzystających nie tylko nie pozwoli na zbilansowanie się działalności kompleksu, ale przede wszystkim wysokość spodziewanych kosztów jej prowadzenia, przekracza nasze możliwości.

Jesteśmy świadomi, że bez zdecydowanych inwestycji, bez kapitalnego remontu i wyposażenia kompleksu w dodatkowe atrakcje przegrywa on w konkurencji z innymi tego rodzaju obiektami w najbliższej okolicy, przez co stał się nierentowny. Świadomi tych ograniczeń przystąpiliśmy wspólnie z gminą Skawina do opracowania kompleksowego procesu mającego na celu rewitalizację tego obiektu i dostosowanie go w najbliższych latach do aktualnie obowiązujących standardów. Chcemy wyposażyć go w nowe elementy służące rekreacji (w tym nie tylko wodnej), a także zadbać o budynek i jego bezpośrednie otoczenie – w efekcie czego mamy nadzieję udostępnić Państwu w najbliższej przyszłości nowoczesny i atrakcyjny obiekt o najwyższym standardzie. 

Niezależnie od powyższych niesprzyjających okoliczności rozpoczęliśmy ze zdwojoną siłą planowanie propozycji wydarzeń w ramach oferty #aktywneLATO. To właśnie pod tym hasłem wykreujemy dla Państwa szereg atrakcji, w tym propozycje kulturalne i sportowe, mini-koncerty i kino plenerowe, a także treningi otwarte, imprezy dla całych rodzin i szereg promocji w ofercie dostępnej w naszych obiektach. Licząc na Państwa zrozumienie, już dziś zachęcamy do korzystania z naszych wakacyjnych propozycji.

Tomasz Stawowy

dyrektor CKiS w Skawinie