Czy Urząd Gminy ograniczy wolność wyboru?

W dniu 5 listopada na stronie UMiG Skawina pojawił się artykuł informujący o rozpoczynających się konsultacjach na temat wprowadzenia całkowitego zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowo powstających budynkach, czyli nie można będzie założyć pieca m.in. na węgiel, czy też postawić sobie kominka w domu.

23 maja br. Rada Miasta Krakowa wystosowała rezolucję do ościennych gmin, aby te wprowadziły taki zakaz. Kilka dni później nasza redakcja wysłała zapytanie – jak zamierzają się ustosunkować do tych apeli – niestety bez odpowiedzi. Widocznie sami nie wiedzieli co o tym myśleć.

Oto pojawiła się uchwała, która ma zmierzać do zmuszenia mieszkańców gminy, którzy zapragną postawić nowy dom w naszej okolicy, aby wybrali jedyne wg. nich odpowiednie źródło ocieplania budynku, czyli gaz ziemny.

Dlaczego nie pojawia się opcja możliwości montażu pieców węglowych np. z koniecznością zastosowania odpowiednich filtrów kominowych, które by eliminowały niebezpieczne związki?

Takie rozwiązania są obecnie testowane na Śląsku (m.in. w Sosnowcu), Politechnika Śląska opracowała takie rozwiązanie. Filtry opracowane przez zespół dr. Kubicy, zmniejszające zanieczyszczenie spalin aż do 90 proc., są już dostępne w sprzedaży.

Czy w Małopolsce za około 10 lat będziemy skazani tylko na jedno źródło, niezależnie od cen rynkowych? W miastach można podłączyć się do sieci MPEC, chociaż z tym akurat w Skawinie jest bardzo słabo, jednak na wsiach nie ma żadnej alternatywy.

Państwo mogą się wypowiedzieć do 5 grudnia pisząc maile lub też w formie papierowej, a więc zostało trochę ponad pół miesiąca. Poniżej przedstawiamy tekst artykułu z 5 listopada, który pojawił się na gminaskawina.pl


Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina.


Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 12 listopada 2018 r.
  • zakończenie konsultacji: 5 grudnia 2018 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie: pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego w następujący sposób:
    – poprzez adres poczty elektronicznej: ghorwacik@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego formularza konsultacyjnego z podpisem osoby zgłaszającej oraz wersji edytowalnej dokumentu);
    – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), ul. Rynek 14, pok. 1 – dziennik podawczy;
  • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12, pok. 3 (Grzegorz Horwacik, tel.: 12 277 01 68, e-mail: ghorwacik@gminaskawina.pl);
  • dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz w siedzibie UMiG w Skawinie, ul. Rynek 12, pok. 1.

Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy w załącznikach. 


Link do informacji w BIP-ie:  KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki: