IX Powiatowa Olimpiada Pszczelarska w ZSTE

17 października 2018r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyła się IX Powiatowa Olimpiada Pszczelarska dla młodzieży szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego. Konkurs przebiegał pod hasłem „Pszczoła miodna – super organizm pożyteczny dla ludzi i środowiska”.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało z inicjatywy Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego przy współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarskim w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Olimpiadą objął Starosta Powiatu Krakowskiego Pan Wojciech Pałka.

Konkurs miał na celu przybliżenie młodzieży wiedzy o życiu pszczół w środowisku naturalnym oraz popularyzowanie walorów produktów pszczelich.

Dyrektor ZSTE w Skawinie, Pani Krystyna Jędrzejczyk oraz Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego Pan Kazimierz Marszałek, witając przybyłych gości, podkreśli ważność pszczoły miodnej w przyrodzie i w życiu człowieka oraz życzyli wszystkim uczestnikom konkursowych zmagań osiągnięcia jak najlepszych wyników.

ZSTE reprezentował zespół w składzie: Wiktoria Pięta z klasy 3TE oraz Jakub Kwiecień i Sergiusz Wolarek z klasy 2EI.

Olimpiada przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test obejmujący wiedzę z zakresu m.in. biologii pszczoły miodnej oraz profilaktyki i zwalczania chorób pszczół. 10 najlepszych młodych pszczelarzy, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu, musiało wykazać się praktyczną wiedzą z zakresu zakładania pasiek i hodowli pszczół.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Starosty Powiatu Krakowskiego Pana Tadeusza Nabagło, który gratulował mistrzom pszczelarstwa szerokiej wiedzy z zakresu życia pszczół a także docenił zaangażowanie, pasję i trud jaki uczniowie musieli włożyć w przyswojenie wiedzy.

Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego Pszczelarzy w Krakowie Pan Kazimierz Marszałek oraz Jan Ślósarz z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w Krakowie zgodnie stwierdzili, że coraz większe zainteresowanie Olimpiadą Pszczelarską wśród młodzieży dobrze rokuje na przyszłość dla pszczelarstwa polskiego.