Jak przyłączyć budynek na potrzeby ciepłej wody użytkowej?

W Krakowie i Skawinie standardem budownictwa wielorodzinnego jest ciepło sieciowe jako metoda ogrzewania mieszkań.

Wciąż jednak nie wszystkie budynki wykorzystują ciepło z miejskiej sieci do podgrzania wody użytkowej. Jak to zmienić? Pierwszym i najważniejszym krokiem jest podjęcie decyzji o przystąpieniu do programu „Ciepła woda bez piecyka”, następne kroki zaś realizowane są zgodnie z wypracowaną przez lata ścieżką, w której podstawą jest dobra współpraca i zaangażowanie wszystkich stron projektu.

Podział obowiązków

Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej  w zakresie ciepłej wody użytkowej następuje w oparciu o podpisanie trójstronnej umowy o współpracy.
Umowa zawierana jest przez trzy strony: Inwestora (Odbiorcę), CEZ Skawina i MPEC.

Proces przyłączenia „krok po kroku” (niezbędne działania)

 

Opisany proces oraz podział obowiązków dotyczy budynków podłączonych do sieci wysokoparametrowej.

Więcej informacji na stronach:

www.cezpolska.pl

www.cieplo-sieciowe.pl