Opóźnienia w otwarciu obwodnicy skawińskiej dla ruchu kołowego

W dniu wczorajszym tj. 04 XII 2018 na stronie Urzędu Miasta i Gminy pojawił się komunikat w sprawie opóźnienia otwarcia obwodnicy skawińskiej dla ruchu kołowego:

Wykonawca przebudowy obwodnicy Skawiny (firma Strabag) uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu aktualnie obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu na obwodnicy Skawiny w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową ronda dla inwestycji „Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej drogi klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi nr 44) skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie” do dnia 14.12.2018.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wykonawcę do opóźnienia się przywrócenia stałej organizacji ruchu przyczyniły się warunki pogodowe (opad deszczu, ujemne temperatury również w ciągu dnia). Reżim technologiczny nie pozwolił na wykonanie wszystkich zaplanowanych prac.

Jak widać planujący wykonanie robót budowlanych w terminie listopad-grudzień nie uwzględnili pory roku, co za tym idzie warunków pogodowych panujących zazwyczaj w tych miesiącach. Na całe szczęście listopad okazał się jednym z najcieplejszych w ostatnich latach, mogłoby się okazać iż otwarcie nastąpi w marcu lub w kwietniu po zakończeniu zimy.

Przypominamy iż budowa ronda miała planowo się odbyć już w okresie wakacyjnym, jednak nie uzyskano wymaganych pozwoleń oraz niezbędnej dokumentacji jak informował wcześniej wykonawca firma Strabag.

%d bloggers like this: