Rozbudowa skrzyżowania w Jurczycach

W Jurczycach trwają prace związane z przebudową skrzyżowania w centralnej części. Zakres prac to m. in. poszerzenie jezdni głównej do 5 metrów, zostaną wybudowane obustronne chodniki oraz zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi. Realizacja potrwa ok. 4 miesiące.

Jak informuje sołtys Jerzy Kłępa „Jest szansa na zakończenie prac przed 5 sierpnia” – wtedy to w Jurczycach w ramach wydarzenia „Rocznica Urodzin Gen. Józefa Hallera” odbędzie się m.in. sesja popularno-naukowa oraz odsłonięcie popiersia gen. Józefa Hallera. Będzie to duże wydarzenie z uwagi na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Uroczystości organizuje Towarzystwo Pamięci Gen. J. Hallera i Hallerczyków, Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich i Rada Sołecka.

Przetarg wygrała firma Proeko Kraków Sp. z o.o. z Giebułtowa, która jako jedyna złożyła ofertę i za kwotę 518 549,83 zł wykonuje rozbudowę tego skrzyżowania.