Oświadczenie Dyrektora CKiS Janusza Bysiny w sprawie zwolnienia go z pełnionej funkcji

Przedstawiamy oświadczenie Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Janusza Bysiny, który odnosi się do zwolnienia go z pełnionego stanowiska przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko.

Informacja, którą otrzymałem od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Norberta Rzepisko po połowie stycznia bieżącego roku, w której przekazał mi, że mój stosunek pracy wygasł kilka tygodni wcześniej, nie jest aktem prawnym. Oznacza to, że nie zostałem odwołany ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, nie została ze mną rozwiązana umowa o pracę, ani nie został nawiązany ze mną żaden nowy stosunek pracy, na mocy którego mój obecny status uległ zmianie.
Zwracam się obecnie do wielu instytucji prawa w Polsce, w tym także Sądu Pracy i Sądu Administracyjnego ze skargą na postępowanie Burmistrza, który moim zdaniem, wyłącznie z pobudek osobistych próbuje po prostu pozbyć się mnie ze swojego otoczenia.
Jestem przekonany, że żadne moje działania nie powodują konieczności natychmiastowego (w tym: wstecznego) usunięcia mnie z zajmowanego stanowiska. Nie wierzę również w słowa Pana Burmistrza Rzepisko, że nie ma on nic do mnie (jak to określił w osobistej rozmowie), ale musi się podporządkować blisko otaczającej go grupie nacisku. Znam wielu prawych ludzi w Skawinie (także z otoczenia Pana Burmistrza) i wiem, że nie domagają się oni takiego rozwiązania.
Na obecnym etapie pełnię swoją funkcję potwierdzoną aktami prawnymi, odpowiadam za instytucję, którą obecnie zarządzam i oczekuję na rozstrzygnięcia administracyjne instytucji nadzorczych w stosunku do Gminy oraz prawomocnych wyroków Sądów.
Na marginesie dodaję, że gdyby stanowisko Pana Burmistrza Rzepisko zawarte w piśmie zostało podtrzymane przez Wojewodę Małopolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sądy, to skutkowałoby to wygaśnięciem powołań i umów o pracę z datą wsteczną, około trzech tysięcy dyrektorów instytucji kultury w Polsce.

Janusz Bysina

Poniżej przedstawiamy pismo, które otrzymał Dyrektor Bysina od Burmistrza Rzepisko:

Pismo Dyrektora Janusza Bysiny do Ministra Piotra Glińskiego – tutaj

Podobne wypowiedzenia otrzymali Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Michał Grzeszczuk oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego Czesław Gąsiorowski.

foto ilustracja: ckis.pl