Ponowne zamknięcie obwodnicy Skawiny tym razem na 6 tygodni

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy potwierdzenie informacji o kolejnym zamknięciu obwodnicy skawińskiej w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Hałacińskiego i ul. Chmielka.

Zamknięcie obwodnicy dla ruchu tranzytowego przewidywane jest na 8 października 2018 r. i potrwa do 21 listopada 2018 r.

Ruch tranzytowy w ty czasie odbywał się będzie przez miasto drogą krajową DK44, czyli przez centrum miasta Skawina. Po tym okresie obwodnica zostanie otwarta jednak prace będą cały czas prowadzone, aż do maja (czerwca) 2019r.dlatego też mogą występować ograniczenia lub utrudnienia w ruchu na modernizowanym odcinku obwodnicy.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie następujących robót:
-przebudowę, budowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze,
-przebudowę istniejącej drogi gminnej do parametrów drogi krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników betonowych,
-budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-przebudowę ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka.
-budowę ciągu pieszo- rowerowego,
-budowę kanału technologicznego,
-przebudowę lub budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
-wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
praz prace przygotowawcze, pomocnicze i porządkujące, takie jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących i infrastruktury technicznej.”

Wykonawcą jest STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o.

Koszt prac wyniesie 3 555 531,00 PLN

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz