Ponowne zamknięcie obwodnicy Skawiny tym razem na 6 tygodni -aktualizacja

Aktualizacja 04.10.2018


Wykonawca przebudowy obwodnicy Skawiny (firma Strabag) uprzejmie informuje o korekcie terminu rozpoczęcia robót, które ze względu na brak wszystkich uzgodnień planowane jest od dnia 22 października 2018 r. Wówczas planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową ronda dla inwestycji. Obwodnica będzie zamknięta przez okres ok 44 dni.


Ruch tranzytowy w ty czasie odbywał się będzie przez miasto drogą krajową DK44, czyli przez centrum miasta Skawina. Po tym okresie obwodnica zostanie otwarta jednak prace będą cały czas prowadzone, aż do maja (czerwca) 2019r.dlatego też mogą występować ograniczenia lub utrudnienia w ruchu na modernizowanym odcinku obwodnicy.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie następujących robót:
-przebudowę, budowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze,
-przebudowę istniejącej drogi gminnej do parametrów drogi krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników betonowych,
-budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-przebudowę ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka.
-budowę ciągu pieszo- rowerowego,
-budowę kanału technologicznego,
-przebudowę lub budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
-wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
praz prace przygotowawcze, pomocnicze i porządkujące, takie jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących i infrastruktury technicznej.”

Wykonawcą jest STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o.

Koszt prac wyniesie 3 555 531,00 PLN