Porozumienie z Klaster Czyste Powietrze podpisane

Wsparcie techniczne w zakresie realizacji pilotażowego w skali kraju programu pn. „Laboratorium Skawina”, zapewni naszej gminie Fundacja Klaster Czyste Powietrze, na podstawie podpisanego w dniu dzisiejszym, tj. 8 stycznia, porozumienia o współpracy.

Gminę Skawina reprezentował drugi z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz Ożóg, Fundację Klaster Czyste Powietrze prezes Jan Ratajczak. Przypomnijmy, fundatorami Klastra są: firma Termoplan sp. z o.o., Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB), Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia” przy ośrodku badawczo-rozwojowym AGH w Miękini.
Jednym z zasadniczych celów współpracy jest wsparcie techniczne Gminy Skawina w zakresie realizacji programu pn. „Laboratorium Skawina”. O tym, że Skawina stanie się miejscem pilotażu wiemy od 22 lutego 2018 r, kiedy to w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy władzami Skawiny a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, które reprezentował  ówczesny wiceminister Piotr Woźny.
Program „Laboratorium Skawina” ma pozwolić na wypracowanie nowej formy wsparcia dla mieszkańców w obszarze likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dedykowany jest dla osób, które nie są w stanie sfinansować wymiany kotła na bezemisyjne lub o małej emisji urządzenia grzewcze oraz procesu głębokiej termomodernizacji swojego budynku.
Na podstawie danych z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz po konsultacji z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie szacuje się, że potrzeby są duże i około 1000 domów (rodzin), może spełniać ustawowe kryteria, dzielące się na dochodowe i społeczne.
Termomodernizacja to proces bardzo złożony. Jak wykazały wielokrotne wizje lokalne z udziałem specjalistów z Fundacji Klaster Czyste Powietrze, każdy budynek zakwalifikowany do programu, należy traktować indywidualnie. Każdy wymaga  wielowymiarowej oceny przez weryfikatorów o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Proces modernizacji to nie tylko prosta wymiana kotła węglowego, ocieplenie budynku czy wymiana okien. W wielu przypadkach głównym problemem są zawilgocenia fundamentów, ścian czy nawet całego budynku z powodu  braku drenażu wokół budynku lub braku odpowiedniej wentylacji.
W ramach współpracy będącej wynikiem porozumienia, budynki po termomodernizacji i wymianie kotła na paliwo stałe na bezemisyjne lub o małej emisji urządzenia grzewcze, otrzymają certyfikaty ICEB oraz zostaną oznakowane tabliczką z informacją NO SMOG. – Certyfikat informuje o skali redukcji emisji zanieczyszczeń w stosunku do budynku referencyjnego o tej samej powierzchni i identycznym zużyciu ciepłej wody użytkowej wyposażonym w typową kotłownię węglową. Natomiast oznakowanie NO SMOG (umieszczona na ogrodzeniu posesji) informuje, że ten właśnie budynek jest już przyjazny środowisku i nie emituje smogu – a to co jest główny cel programu „Laboratorium Skawina”  – mówi Tomasz Ożóg.
– W Klastrze Czyste Powietrze zrzeszeni są najlepsi specjaliści z branży energetycznej, dzięki tej współpracy mamy pewność, że pilotażowy program likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynków będzie dopracowany i zrealizowany w sposób optymalny oraz uzyska pozytywny wydźwięk społeczny  – dodaje drugi z-za burmistrza.
Zawarcie tego porozumienia to wartość dodana do programu pilotażowego, a tym samym możliwość jego implementacji w innych gminach w późniejszym etapie.   

Źródło: PWSK/OP | gminaskawina.pl