Powstanie rondo przy wyjeździe z obwodnicy Skawiny

Przebudowa skrzyżowania przy wyjeździe z obwodnicy Skawiny na ul. Krakowską to inwestycja, na którą mieszkańcy naszej Gminy czekają od lat. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie zezwolenie na budowę dużego ronda turbinowego na tym newralgicznym odcinku. Szczególnie rano i w godzinach popołudniowych na ul. Krakowskiej tworzą się korki. Rondo turbinowe ułatwi wyjazd z obwodnicy zmniejszając natężenie ruchu w tym miejscu.

Rondo w Skawinie to bardzo ważna inwestycja zarówno dla Krakowian, jak i dla mieszkańców Skawiny, którzy codziennie dojeżdżają do pracy do Krakowa. Jej realizacja usprawni przepustowość wjazdu i wyjazdu do i z Krakowa. Co istotne, poprawi ona nie tylko komfort poruszania się po tym odcinku, ale też bezpieczeństwo – i kierowców, i pieszych – mówił Wojewoda Łukasz Kmita.

Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Rozbudowa drogi krajowej nr 44 w km 106+482 – 106+835.80 polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 44 (ul. Skotnicka i Obwodnica, klasy technicznej GP) z drogą gminną – ‘Starodroże’ DK nr 44 (ul. Krakowska, klasy technicznej Z) w km 106+663 i budową drogi gminnej nr 600947K (klasy technicznej D) na odcinku od km 0+000 do km 0+171,50 oraz przebudowa drogi gminnej nr 603511 K (ul. Wapowskiego, klasy technicznej L)”. Częścią prac będzie rozbudowa sieci: gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, wodociągowej, kanalizacji deszczowej.

Bardzo wiele osób zaangażowało się w powstanie tego projektu. Do realizacji tej inwestycji prowadziła długa droga. Dziękuję Panu Wojewodzie za wydanie „zridu”. Jestem przekonany, że Mieszkańcy Skawiny będą zadowoleni z budowy bezpiecznego ronda turbinowego w miejscu dotychczasowego skrzyżowania – mówi Burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

W trakcie przekazania „zridu” Burmistrz Skawiny przypomniał, że aby ostatecznie rozwiązać problem korków potrzebna będzie jeszcze jedna inwestycja. To rondo przy wyjeździe z obwodnicy Krakowa przy ul. Skotnickiej. Dopiero wtedy mieszkańcy zarówno Skawiny jak i Krakowa będą mogli w godzinach szczytu płynnie przemieszczać się na tej trasie. Zaapelował do władz Krakowa, aby przyspieszyły prace.

Dla nas mieszkańców Gminy Skawina budowa tego ronda to milowy krok i bardzo się z niego cieszymy. Jednak do pełni szczęścia brakuje jeszcze jednego takiego kroku po stronie Krakowa. Potrzebna jest rozbudowa ulicy Skotnickiej oraz duże rondo na skrzyżowaniu ulic Skotnickiej i Wrony w Krakowie, bo inaczej drogi prowadzące do miasta nie przejmą ruchu z naszego dużego, turbinowego ronda. Pierwszy milowy krok został wykonany, czekamy na kolejny – mówi Norbert Rzepisko.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dziękuję Panu Wojewodzie i jego służbom za sprawne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. To już kolejny „zrid” dla naszego oddziału GDDKiA. Pozwoli to na przebudowę tego niewydolnego skrzyżowania na styku nowo wybudowanej obwodnicy Skawiny z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy przetarg – mówi Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że prace mogą się już rozpoczynać. Według planów pierwsza łopata powinna zostać wbita jeszcze w 2021 roku.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki / BB