Rusza budowa ronda przy wyjeździe z obwodnicy

26 sierpnia rozpoczną się prace związane z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic: Skotnickiej i Krakowskiej z DK 44 – obwodnicą Skawiny. Pierwsze tygodnie robót nie będą uciążliwe dla kierowców. Prace zostaną poprowadzone w sposób nie utrudniający przejazdu samochodów w okolicy skrzyżowania. Ruch będzie odbywał się płynnie w każdym kierunku.

Utrudnienia we wrześniu
Sytuacja zmieni się w drugiej połowie września. Wtedy zostanie zamknięta ul. Krakowska, a ruch samochodowy będzie prowadzony objazdami. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie jest na etapie uzgadniania z wykonawcą tymczasowej organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona w drugiej połowie września. O szczegółach będziemy na bieżąco informować.

Nie tylko rondo
W ramach inwestycji oprócz budowy dwu-pasowego ronda turbinowego przebudowana będzie także ul. Wapowskiego. Wybudowane zostaną: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne oraz zatoki i przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej. Powstanie kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: BB / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

%d bloggers like this: