W Kopance odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy polderu przeciwpowodziowego

24 sierpnia o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Kopance odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy polderu przeciwpowodziowego w Kopance. W zebraniu wezmą udział przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stworzyło koncepcję polderu i będzie odpowiadało za realizację całej inwestycji. Obecni na miejscu pracownicy Wód Polskich przedstawią projekt zbiornika oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi prace nad stworzeniem sieci polderów i zbiorników przeciwpowodziowych, których głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego miejscowości położonych wzdłuż rzeki Wisły, w tym Gminy Skawina. W ramach inwestycji jeden z polderów miałby powstać w Kopance. Wody Polskie opracowały już wstępną koncepcję zbiornika, która została przedstawiona Burmistrzowi Norbertowi Rzepisko.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami to efekt rozmowy Burmistrza z dyrekcją Wód Polskich, w trakcie której podkreślił, że tak duża inwestycja w Kopance nie może powstać bez dialogu z mieszkańcami. Norbert Rzepisko powiedział, że konieczne jest zebranie, na którym przedstawiciele Wód Polskich odpowiedzą na wszystkie pytania mieszkańców Kopanki oraz wysłuchają ich opinii na temat koncepcji polderu.

Czym jest polder przeciwpowodziowy?
W dużym skrócie – polder to naturalny obszar zalewowy, który w przypadku powodzi staje się zbiornikiem, do którego odprowadzana jest woda. Zlokalizowany jest z dala od zabudowań. W okresie znacznego zwiększenia poziomu rzeki, polder pozwala na rozlanie się nadmiaru wody i jej naturalną retencję. Woda, zamiast zalać ulice i piwnice, bezpiecznie będzie znajdowała się w naturalnym zbiorniku i wsiąknie w glebę.

Co się dzieje z polderami, kiedy nie ma powodzi?
Funkcja przeciwpowodziowa polderów nie koliduje z możliwością ich użytkowania rolniczego, czy wydobyciem kruszyw, ponieważ czasza polderu wypełniona jest wodą jedynie przez krótki okres podczas wezbrania. Tereny polderów są dostępne do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także pozytywnie wpływają na krajobraz.

Kto zyska?
Jak wynika z informacji przekazanych przez Wody Polskie, na budowie polderu w Kopance zyskają wszystkie sołectwa leżące wzdłuż Wisły oraz połączonych z nią zbiorników wodnych. Po zakończeniu inwestycji (planowane jest na 2026 rok) bezpieczeństwo powodziowe Gminy Skawina zdecydowanie wzrośnie, a konsekwencje gwałtownych opadów deszczu znacznie spadną.

Szczegółowe informacje na temat zaplanowanych działań znajdują się na stronie internetowej Wód Polskich TUTAJ. O retencji polderowej można przeczytać TUTAJ.

źródło: gminaskawina.pl / Wody Polskie