Szkoła z Jaśkowic promuje bezpieczne zachowania

Październik w Szkole Podstawowej w Jaśkowicach upłynął na udziale w kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM”, a której głównym celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców.

Ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwość, co do stanu trzeźwości to główne cele kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM”. W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna edycja akcji zawiera elementy wskazujące, jak ważna dla rozwoju narodu jest idea trzeźwości i łącząca się z nią postawa odpowiedzialności.

Założenia kampanijne zrealizowane w Szkole Podstawowej w Jaśkowicach:

  • prowadzenie zajęć w klasach z wykorzystaniem „alko-gogli”
  • organizację marszu trzeźwości
  • ogłoszenie konkursu na transparent promujący hasło „NO PROMIL – NO PROBLEM”, wszyscy autorzy transparentów zostali nagrodzeni „bezpromilowymi” koszulkami, a ich dzieła zaprezentowano na marszu
  • przystąpienie do konkursu plastycznego
  • przygotowanie tablicy informacyjnej dotyczącej kampanii
  • udział uczniów w warsztatach debatowania

Ważną częścią kampanii stał się „Odblaskowy Marsz Trzeźwości dla Niepodległości”, który został zorganizowany przez Elwirę Biel – dyrektor szkoły, uczniów, rodziców oraz nauczycieli w dniu 23 października 2018 r. Udział w marszu był wyrazem poparcia dla trzeźwości na drogach i jednocześnie zachętą do noszenia „odblasków” przez pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania wsparła: Policja, Straż Miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Jaśkowic, które zadbały o bezpieczny przebieg marszu.

Kolejną akcją „bezpromilową” na terenie szkoły był zorganizowany w dniu 30 października 2018 r., „punkt kontroli trzeźwości kierowców”. Policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców, a uczniowie wręczali naklejki i „Listy dzieci do kierowców”, w których proszą o bezpieczną i zawsze trzeźwą jazdę po drogach.

W powyższym działaniu uczniów wspierała Małgorzata Kopeć- Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii.

Źródło: SP w Jaskowicach | Tekst:  Katarzyna Brzeska