Rusza rekrutacja do klas I szkół podstawowych

rekrutacja 2024

18 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych położonych na terenie gminy Skawina na rok szkolny 2024/2025. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dyrektorzy placówek, a wzory dokumentów dostępne będą w poszczególnych szkołach.

Poniżej przedstawiamy terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 34.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina na rok szkolny 2024/2025.

 • Zgłoszenia uczniów do szkół podstawowych zgodnie z określonym obwodem szkoły – od 18.03.2024 r. do 28.03.2024 r.
 • Klasy integracyjne tworzone będą w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, ul. Wincentego Witosa 4.
 • Weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń – od 03.04. 2024 r. do 12.04.2024 r.
 • Publikacja list uczniów z obwodu danej szkoły podstawowej, którzy zgłosili się do klas I – 12.04. 2024 r., godz. 12:00.
 • Rekrutacja na wolne miejsca do klasy I dla uczniów spoza obwodu danej szkoły – od 18.04. do 23.04.2024 r., godz. 15:00.
 • Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń (weryfikacja wniosków o przyjęcie spoza obwodu)
  – od 24.04 2024 r. do 25.04.2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów spoza obwodu danej szkoły do klas I zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 26.04. 2024 r., godz. 12:00.
 • Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły” (tylko uczniowie spoza obwodu) – od 26.04.2024 r. do 07.05.2024 r., godz. 15:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów do klas I spoza obwodu danej szkoły przyjętych i nieprzyjętych – 08.05.2024 r., godz. 12:00.
 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
 • W tym terminie należy składać także wnioski o przyjęcie do klasy I uczniów, których starsze rodzeństwo uczy się już w danej szkole.
 • Podpisane przez oboje rodziców zgłoszenie i inne dokumenty (dostępne w wersji elektronicznej na stronach www szkół) należy złożyć w sekretariacie obwodowej szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które otrzymają pisemną zgodę organu prowadzącego i które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

Dane kontaktowe do szkół TUTAJ.

źródło: gminaskawina.pl | Obraz autorstwa pressfoto na Freepik