Są pieniądze na kształcenie zawodowe małopolskich uczniów

Tworzenie kolejnych Centrów Kompetencji Zawodowych, a także nowe projekty szkolne, które pomagają uczniom rozwijać umiejętności zawodowe – na te inicjatywy można teraz zdobyć unijną dotację. Już 30 listopada ruszają dwa równoległe nabory, w których można się starać o wsparcie na rozwój kształcenia zawodowego w Małopolsce. Łącznie na obydwa konkursy zarezerwowano w sumie 139 mln zł.

Małopolska od lat stawia na rozwój kształcenia zawodowego. Spora w tym zasługa środków UE, które pozwalają na stworzenie profesjonalnej oferty edukacyjnej, nowoczesnej bazy dydaktycznej i stałe szkolenia dla nauczycieli. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 możliwe jest tworzenie miejsc, które mają jeszcze lepiej dostosować ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb rynku pracy – czyli tzw. Centrów Kompetencji Zawodowych. Dotychczas dofinansowano powstanie 43 tego typu jednostek, a ruszające niedługo konkursy pozwolą na otworzenie kolejnych.

Warto przypomnieć, że tworzenie nowych centrów możliwe będzie przede wszystkim w powiatach stanowiących „białe plamy” – gdzie do tej pory takie podmioty nie powstały. Projekty powinny też koncentrować się na wsparciu branż czy zawodów, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym lub regionalnym rynku pracy.

Obydwa konkursy dotyczą tego samego zakresu wsparcia, różnią się jedynie obszarem, na którym mogą być realizowane projekty. Pierwszy konkurs (Poddziałanie 10.2.1) jest skierowany do obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Drugi konkurs (Poddziałanie 10.2.2) – do pozostałego obszaru województwa, w ramach tzw. Subregionalnego Programu Rozwoju. W projektach można uzyskać wsparcie na poziomie aż 90% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski będzie można składać od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 15:00, za pomocą systemu elektronicznego e-RPO, dostępnego na stronie www.rpo.malopolska.pl.

Do centrum po lepsze umiejętności
Na jaką pomoc będą mogli liczyć uczniowie, którzy będą korzystać z usług Centrów Kompetencji Zawodowych? Przede wszystkim będą to kursy i szkolenia, które pozwolą na zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy. Tym bardziej, że będą korzystać z nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Uzupełnieniem działań będą też elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, a także projekty dla młodzieży ze szczególnymi potrzebami. Z kolei nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą mogli skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych w ramach specjalistycznych kursów.

Gdzie szukać informacji?

źródło: Biuro Prasowe UMWM