Vesuvius wyłączył dopalacz – może bardziej śmierdzieć

W dniu wczorajszym na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skawina pojawiła się informacja tutejszego zakładu przemysłowego, w którym się dowiadujemy iż został wyłączony dopalacz.

Będzie to skutkowało zwiększeniem „zapachów technologicznych” wokół zakładu. Tutejsi mieszkańcy nazywają to smrodem, który teraz może doskwierać bardziej niż dotychczas i to przez kilka miesięcy. W okresie zimowym oprócz smogu teraz dołączy fetor z Vesuvius-a. Pozostaje nam mieć nadzieję iż inwestycje firmy przyniosą spodziewany efekt i uciążliwości dla mieszkańców znikną jeżeli chodzi o ten zakład w jak najkrótszym czasie.

W ślad za informacją jaka wpłynęła do Wydziału Ochrony Powietrza od zakładu Vesuvius Poland informujemy:  Vesuvius Poland  rozpoczyna prace przygotowawcze do wdrożenia pierwszego z trzech zaplanowanych działań inwestycyjnych tzn. do montażu nowego dopalacza termicznego na wydziale W2.

W związku z tymi pracami, prowadzonymi od poniedziałku, 10 grudnia, nastąpi wyłączenie tymczasowego dopalacza w celu jego demontażu. Niestety może to skutkować pojawieniem się zapachów technologicznych wokół zakładu.  Stary nieefektywny dopalacz zostanie zastąpiony nowym, bardziej efektywnym dopalaczem, który zostanie uruchomiony w pierwszym kwartale 2019 r.


Trzy ważne inwestycje, z których pierwsza będzie gotowa już w pierwszym kwartale przyszłego roku oraz działania informacyjne dla mieszkańców – firma Vesuvius wdraża program, którego celem jest praktyczna likwidacja oddziaływania zapachowego na otoczenie.

Program „Vesuvius 2019” ma na celu wyeliminowanie uciążliwości zapachowych i poprawę jakości życia mieszkańców okolicy zakładu. Swoje działania firma rozpoczęła pod koniec ubiegłego roku, kiedy to powołała wewnętrzny zespół roboczy w celu zdefiniowania
i rozwiązania problemu.

– W pierwszej kolejności stworzyliśmy specjalną procedurę rejestrowania i weryfikowania zgłoszeń mieszkańców dotyczących uciążliwości, wyodrębniliśmy problematyczne procesy w zakładzie mogące dawać uciążliwości zapachowe i, co najważniejsze, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie formalnych pozwoleń na wprowadzenie modyfikacji technologicznych w zakładzie – mówi Wieńczysław Rachwał, Prezes Vesuvius Poland. – Teraz, gdy jesteśmy w przededniu rozpoczęcia wprowadzania najważniejszych zmian zdecydowaliśmy się opowiedzieć o nich mieszkańcom. Stąd specjalna strona internetowa – dodaje.

Zasadniczą częścią programu „Vesuvius 2019” są trzy działania inwestycyjne. Pierwsze dotyczy procesu obróbki termicznej wyrobów na Wydziale W2 i obejmuje zakup oraz instalację nowego dopalacza termicznego. Inwestycja ta jest już w trakcie realizacji i zakończy się w I kwartale 2019 r. Kolejna inwestycja, również dotycząca wydziału W2, obejmuje wymianę pieców do podgrzewania i nawęglania. Zakończenie obu tych inwestycji przewiduje się na IV kwartał 2019 r. Trzecia inwestycja dotyczy procesu produkcji masy zatykarkowej na Wydziale W3. Zostanie tam zainstalowany nowy system wentylacji (lub inne tego typu rozwiązanie). Realizacja tej inwestycji planowana jest w drugiej połowie 2019 r.

Sumaryczny koszt inwestycji ograniczających uciążliwości zapachowe w 2018 i 2019 roku wyniesie ponad 14 mln zł.

Dla osób zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji, Vesuvius przygotował specjalną stronę internetową – vesuvius2019.pl. Na stronie będzie można zapoznać się z aktualnościami z postępów w pracach, zgłosić uciążliwość, a także zapisać się do newslettera. W przypadku pytań mieszkańcy mogą pisać na adres kontakt@vesuvius2019.pl

Vesuvius Poland Sp. z o.o. w Skawinie to część Grupy Vesuvius – światowego lidera w inżynierii przepływu topionego metalu. Firma Vesuvius oferuje pełen zakres wyrobów, usług i rozwiązań technicznych dla swoich klientów na całym świecie w szczególności w przemyśle hutniczym, stalowniczym i odlewniczym. Firma posiada ponad 100-letnie doświadczenie.

Źródło cytatu: Vesuvius Poland | gminaskawina.pl