Wiemy na co pójdą pieniądze z Unii Europejskiej

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dwa projekty związane z rewitalizacją Miasta i Gminy Skawina. Zakresy projektów są wynikiem szerokich działań partycypacyjnych prowadzonych w trakcie konsultacji społecznych na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina.

1. Rewitalizacja Miasta:

Projekt pn.  Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie:  przedmiotem projektu jest utworzenie trzech Centrów Aktywności Kulturalnej na Podobszarach rewitalizacji Skawinie. Zakresem obejmuje on:

 1. Budowę CAK na os. Awaryjnym – CAK zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanego przystanku kolejowego na linii SKA2, wraz z P&R. Będzie miejscem pełniącym funkcję filii MBP, świetlicy osiedlowej z pomieszczeniami z przeznaczeniem na działalność domu kultury, miejscem organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań NGO, siedzibą zarządu os. oraz przestrzenią pod działalność usługową.
 2. Utworzenie CAK na Os. Ogrody. W ramach projektu planuje się remont i adaptację części budynku MPEC przy ul. Ogrody 7a na potrzeby CAK, spełniającego funkcje kulturalne i społ., gdzie znajdą się m.in.: świetlica (miejsce spotkań mieszkańców), siedziba zarządu oiedla. Pomieszczenia o łącznej pow. 146 m2 wynajmowane będą przez gminę w oparciu o wieloletnią umowę najmu.
 3. Utworzenie CAK na Os. Rzepnik. W planowanym CAK znajdą się m.in.: klub osiedlowy z funkcją domu kultury i miejsca spotkań dla m., filia MBP, przedszkole, żłobek.

Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

2. Rewitalizacja terenów wiejskich

Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP.  Przedsięwzięcie, złożone z 2 kluczowych komponentów, które związane są z kreowaniem przestrzeni sprzyjającej spotkaniom oraz aktywizacji i integracji mieszkańców.

KOMPONENT 1/ITD – INSPIRACJA TWÓRCZOŚĆ DZIAŁANIE

Projekty uzupełniające sieć miejsc istotnych dla możliwości spotkań mieszkańców podobszarów rewitalizacji i ich działalność na rzecz społeczności. lokalnej (niezależnie od warunków pogodowych). Będą to miejsca typu: świetlica, klubokawiarnia, CAK.  Łącznie 4 zadania:

 1. Budowa budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Borku Szlacheckim
 2. Przebudowa piwnic Domu Ludowego na klubokawiarnię z biblioteką i miejscem spotkań dla mieszkańców w Jaśkowicach, Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Jaśkowicach
 3. Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Polanka Hallera do funkcji Centrum Aktywności Kulturalnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia remizy
 4. Przebudowa poddasza świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją w Woli Radziszowskiej, Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Woli Radziszowskiej

KOMPONENT 2/ITP – INTEGRACJA TWÓRCZOŚĆ PRZESTRZEŃ

Animacja istniejących oraz kreacja nowych przestrzeni publicznych (modernizacja i przebudowa istniejących placów zabaw, ogólnodostępnych boisk sportowych na wspólne przestrzenie aktywności) jako sprzyjających spotkaniom i integracji mieszkańców. Łącznie 15 zadań:

 1. Rozbudowa kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna) wraz ze ścieżką rowerową w Borku Szlacheckim
 2. Przebudowa i rozbudowa ogólnodostępnego boiska w Facimiechu, wraz z infrastrukturą rekreacyjną
 3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Jurczycach
 4. Remont i rozbudowa istniejącego placu zabaw w Gołuchowicach
 5. Rozbudowa i konserwacja istniejącego placu zabaw w Grabiu
 6. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Kopance
 7. Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzęcinie
 8. Rozbudowa i przebudowa placu zabaw i miejsca spotkań oraz rekreacji dla rodzin i młodzieży (przy Domu Ludowym) w Ochodzy
 9. Przebudowa boiska sportowego w Polance Hallera
 10. Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego (boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna) w Pozowicach
 11. Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Radziszowie
 12. Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego w m. Rzozów o boisko wielofunkcyjne i miejsce do spotkań plenerowych (wiata rekreacyjna)
 13. Rozbudowa infrastruktury społecznej przy Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach (boisko wielofunkcyjne, park linowy, plac zabaw)
 14. Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców wsi: boisko piłkarskie, teren rekreacyjny z wiatą w Zelczynie
 15. Remont i rozbudowa placu zabaw przy Izbie Pamięci w Jurczycach

Miejsca te stanowią odpowiedź na zidentyfikowane problemy dla podobszarów rewitalizacji będąc racjonalnym uzupełnieniem dla istniejącej oferty w kontekście potrzeb mieszkańców.  Łącznie w wyniku realizacji projektu wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych zostanie 19 obiektów.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Łączna kwota dofinansowania na dwa ww. projekty wynosi ok. 14 mln zł.

źródło: gminaskawina.pl

%d bloggers like this: