Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny seniorów z Jaśkowic

W dniach od 19-22.09.2019r. odbył się wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny seniorów w ramach zadania publicznego, który był współfinansowany z budżetu Miasta i Gminy Skawina. Organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek.

Zadanie polegało na zorganizowaniu wycieczki krajoznawczej do Rabki Ośrodek Wypoczynkowy „ELA” połączonej z zajęciami rehabilitacyjnymi, dla 25 osób niepełnosprawnych , opiekunów i seniorów wraz z osobami towarzyszącymi. Ośrodek posiada kryty basen i salę, gdzie na tych obiektach zostały przeprowadzone m.in. zajęcia: ćwiczenia w wodzie, zajęcia gimnastyczne , spacery i piesza wycieczka po mieście a także spotkania w kawiarni i restauracji w ramach integracji.

Celem zadania było działanie na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i seniorów a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

źródło: Józef Tomczak | Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek