XV Jubileuszowa Impreza „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie we współpracy z Centrum Kultury i Sportu serdecznie zapraszają na XV Jubileuszową Imprezę Profilaktyczno-Sportową „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się 26 maja, w godz. 12.00-17.00 w Parku Miejskim w Skawinie, obok Pałacyku „Sokół”.

Impreza stanowi element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. oraz akcji Skawińskie Dni Profilaktyki przebiegającego pod hasłem „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”.

Organizatorzy przygotowują imprezę z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Gminy Skawina – popierając tym samym życie zdrowe, bez przemocy, wolne od nałogów, a także aktywne spędzanie czasu wolnego, które zmniejszając stres, korzystnie wpływa zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne. W programie imprezy znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz całej rodziny: konkurencje sportowe – ze szczególnym uwzględnieniem biegów, a także występy artystyczne, konkursy profilaktyczne i inne. 

Ciekawym elementem imprezy jest „bieg sztafety honorowej”, do udziału w której organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i profesji m. in.: samorządowców, księży, strażaków, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Długość sztafety: 4 x 200 metrów.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk do udziału w sztafecie i zgłoszenie 4-osobowej drużyny do 11 maja 2018 r.

Zgłoszenia przyjmują: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii,

tel. 12 276 01 27

lub Joanna Józefczyk-Janek Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Skawinie,

tel. 12 291 21 96.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

źródło: gminaskawina.pl tekst oraz foto