Zanieczyszczenie powietrza w Skawinie przekracza możliwości zakresowe nowej stacji pomiarowej!

Jak dowiadujemy się informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skawina od czerwca br. na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie funkcjonuje stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza. Pierwsze tygodnie funkcjonowania stacji pozwoliły stwierdzić niepokojące odczyty, które stanowiły podstawę do wystąpień do instytucji o podjęcie dalszych kroków leżących w ich uprawnieniach.

Na uruchomionej przez tut. Urząd stacji na ul. Piłsudskiego (teren byłej Huty Aluminium) zauważono występującą okresowo w godzinach wieczornych i nocnych, bardzo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO), przekraczającą możliwości pomiarowe stacji monitoringowej tj. 30000 [ppb]. Sytuacja ta powtarzała się kilkukrotnie od dnia 18 czerwca br. Niepokojący jest również wysoki poziom stężeń formaldehydu.

Poproszono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie  o interwencję i przeprowadzenie badań kontrolnych na terenie byłej Huty Aluminium.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie – jako instytucje odpowiedzialne za wydawania pozwoleń na emisję pyłów i gazów oraz pozwoleń zintegrowanych – poproszono o uwzględnienie odczytów ze stacji pomiarowej przy analizie wpływu emisji z zakładów przemysłowych ubiegających się o zmianę lub wydanie decyzji, na stan jakości powietrza na terenie Skawiny i uciążliwości dla mieszkańców Gminy Skawina.

Informacje o kolejnych krokach podjętych przez ww. instytucje będziemy przedstawiać na bieżąco.

Jednocześnie Urząd Miasta i Gminy informuje, że zawarto umowę na dostarczenie kolejnych trzech stacji pomiarowych, które zostaną umieszczone na terenie Skawiny, aby monitorować poziom stężeń w pozostałych kluczowych punktach miasta w zakresie oddziaływania przemysłu.

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Basiura, Justyna Sekuła
Wydział Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie
ul. Rynek 12, wejście od ul. Krzywej
tel. 12 277 01 68

 

  • Formaldehyd jest obecny w wielu produktach, także żywnościowych, z którymi stykamy się na co dzień i może być w wysokich stężeniach bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Formaldehyd dostaje się do organizmu zazwyczaj przez układ oddechowy.
  • Lotne związki organiczne (LZO, ang. VOC) to grupa szkodliwych dla zdrowia związków organicznych, które bardzo łatwo utleniają się przedostając do otoczenia. Znajdują się w wielu produktach wykorzystywanych w domu, takich jak farby, kleje, niektóre kosmetyki i środki czystości.

Źródło: gminaskawina.pl

%d bloggers like this: