Znamy harmonogram wyborów organów osiedli Gminy Skawina

W związku z upływem kadencji, zarządzeniem nr 12.2019, z dnia 8 stycznia 2019,  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina  określił harmonogram wyborów organów osiedli na terenie naszej gminy.

Wykonanie zarządzenia powierza się dotychczasowemu Zarządowi Osiedla. Zapraszamy mieszkańców do udziału.

 

ZARZĄDZENIE Nr 12.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów Osiedli na terenie Gminy Skawina.

Źródło: OR/PSW | gminaskawina.pl