3,5 mln zł – to pomoc dla gmin, które ucierpiały podczas ostatnich powodzi

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w trybie pilnym o przekazaniu 2 mln zł w formie pomocy finansowej gminom i powiatom, które ucierpiały podczas ostatnich ulewnych opadów deszczu.

Ponadto ZWM przeznaczy 1,5 mln zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na drogach wojewódzkich.

źródło: UMWM