Vesuvius zakończył trzy duże inwestycje zwalczające uciążliwości zapachowe

Dopalacz termiczny, dwa nowoczesne urządzenia do nawęglania i podgrzewania wyrobów oraz trzystopniowa wentylacja – Vesuvius zakończył właśnie program inwestycyjny, którego celem było praktyczne zlikwidowanie oddziaływania zapachowego na otoczenie.

Program „Vesuvius 2019” miał na celu wyeliminowanie uciążliwości zapachowych i poprawę jakości życia mieszkańców okolicy zakładu. Swoje działania firma rozpoczęła już w IV kwartale 2017 roku, kiedy to powołała wewnętrzny zespół roboczy w celu zdefiniowania i rozwiązania problemu. Opracowano plan inwestycyjny, który obejmował trzy istotne zmiany – instalację dopalacza termicznego, dwa nowe urządzenia do nawęglania i podgrzewania wyrobów oraz nowy system wentylacji na jednym z wydziałów.

– Cieszymy się, że nasz program inwestycyjny dobiegł końca i mogliśmy wywiązać się z obietnicy złożonej mieszkańcom Skawiny. Mamy powody do zadowolenia, bo widzimy, że przedsięwzięcie przyniosło odczuwalny i oczekiwany rezultat – mówi Aleksander Sawiuk, Prezes Vesuvius Poland. – Dziękujemy mieszkańcom za ich cierpliwość oraz kredyt zaufania – dodaje.

Pierwsza i najważniejsza inwestycja, zrealizowana zaraz na początku 2019 roku, to dopalacz termiczny, który dopala 100 proc. strumienia spalin pochodzących z pieca na wydziale W2, odpowiedzialnego za proces obróbki termicznej wyrobów. Energooszczędne urządzenie dopala w odpowiedniej temperaturze i czasie spaliny zawierające lotne związki organiczne. Poprzez reakcję utleniania uzyskiwane są bezwonne, obojętne dla zdrowia związki nieorganiczne. Docelowa temperatura dopalania (około 700-750°C) jest osiągana za pomocą palnika spalającego gaz ziemny – popularne i bezpieczne paliwo wykorzystywane m.in. w domowych kuchenkach.

 
Kolejna inwestycja (nr 2) była gotowa na przełomie 2019/2020 roku i obejmowała urządzenie do podgrzewania z hermetycznym system oczyszczania oraz urządzenie do nawęglania zintegrowane z wysokosprawnym dopalaczem termicznym, podobnym do tego zastosowanego na wydziale W2, w ramach inwestycji nr 1. Zakup zupełnie nowych urządzeń pozwolił dodatkowo skrócić czas procesów i uzyskać oszczędności energii.

Inwestycja nr 3 to z kolei wyposażona w trzystopniowy system filtracji, wentylacja mechaniczna zainstalowana na Wydziale W3, gdzie odbywa się proces produkcji masy zatykarkowej. Nowa wentylacja całkowicie eliminuje konieczność fizycznego wietrzenia hali produkcyjnej poprzez otwieranie okien i drzwi. Ponadto odzyskuje ciepło i zapewnia dopływ świeżego powietrza do hali produkcyjnej. Co istotne, wentylacja nie powoduje żadnej uciążliwości akustycznej dla mieszkańców, ponieważ urządzenia znajdują się wewnątrz hali, w osobnym pomieszczeniu.

Sumaryczny koszt inwestycji ograniczających uciążliwości zapachowych wyniósł ponad 14 mln zł.

– Zakończenie Programu „Vesuvius 2019” to nie jedyna dobra wiadomość dla mieszkańców – mówi Aleksander Sawiuk, Prezes Vesuvius Poland. – W ramach restrukturyzacji zakładu znacząco ograniczona została produkcja na Wydziale W4, który był tym najbardziej emisyjnym i odpowiadał za ponad połowę wszystkich emitowanych pyłów. Ograniczenie pracy tego wydziału przyniesie na pewno wymierne korzyści ekologiczne – dodaje.

Wszystkie informacje dotyczące programu inwestycyjnego nadal znajdują się na stronie vesuvius2019.pl. Można zapoznać się tam ze szczegółowym przebiegiem postępów w pracach. Mieszkańcy cały czas mogą również kierować swoje pytania na adres kontakt@vesuvius2019.pl