Czy odbędzie się kolejny protest mieszkańców Skawiny?

Kilkanaście dni temu pojawił się wpis Skawińskiego Alarmu Smogowego, w którym to postanowił zapytać mieszkańców na temat zasadności zorganizowania kolejnych protestów w mieście Skawina. Było to najprawdopodobniej podyktowane kilkudniowymi bardzo intensywnymi wyziewami z zakładu Vesuvius Poland Sp. z o.o.

W poście czytamy między innymi:

„Jak w każdą sobotę (i nie tylko), intensywny chemiczny smród z zakładu Vesuvius nie pozwala otworzyć okien.

Jak pokazały badania pobranych próbek powietrza na ul. Tynieckiej i w pobliżu Dworca Kolejowego w Skawinie, fetor zawiera bardzo niebezpieczne i rakotwórcze substancje.

Emisja wyczuwalna jest nawet 2 km od zakładu. W dalszym ciągu oczekujemy podjęcia zdecydowanych i efektywnych działań w tej sprawie.

Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie i w dalszym ciągu ze strony jednostek odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i życia mieszkańców Skawiny, nie zostaną podjęte zdecydowane działania, zgodnie z zapowiedziami będziemy zmuszeni do przeprowadzenia masowego protestu, który może spowodować paraliż komunikacyjny miasta, czego chcielibyśmy uniknąć.

Wzywamy zatem Państwa do wymuszenia na zakładzie natychmiastowej hermetyzacji procesów lub zatrzymania produkcji odpowiedzialnej za uciążliwą emisję.”

Zapytaliśmy Wydział Ochrony Powietrza w Skawinie na jakim etapie są rozmowy z właścicielami firmy, oraz czy została podpisana jakaś umowa społeczna, która miałaby zmierzać do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w Skawinie. Oto treść odpowiedzi, którą udzielił Pan Grzegorz Horwacik p.o. Kierownik Wydziału Ochrony Powietrza:

W wyniku rozmów z Vesuvius Poland Sp. z o.o. dotychczas nie wszczęto procedowania podpisania umowy społecznej analogicznej jak z Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Vesuvius Poland Sp. z o.o. w trakcie spotkań zarówno z SAS jak i instytucjami odpowiedzialnym za ochronę środowiska (w trakcie spotkania w czerwcu 2018r.) poinformował, że w IV kwartale 2017 roku rozpoczął realizację szeregu działań mających na celu identyfikację i wyeliminowanie możliwych źródeł uciążliwości zapachowych oraz, że wymagają one czasu niezbędnego m.in. do przygotowania szczegółowych projektów technicznych, wyboru dostawców, uzyskania odpowiednich zgód instytucji publicznych. Kluczowymi elementami przyjętego planu są trzy inwestycje:

  1. Uruchomienie urządzenia ochronnego dopalającego spaliny z dotychczasowego pieca tunelowego  (rozwiązanie tymczasowe). Projekt zrealizowany.
  2. Zakup i montaż nowego dopalacza termicznego do pieca tunelowego (rozwiązanie docelowe) Realizacja: I kw. 2019.
  3. Zakup nowego pieca ciśnieniowego do nawęglania. Realizacja: do końca III kw. 2019.

W odniesieniu do zapowiedzi Skawińskiego Alarmu Smogowego dot. protestu uważam, że głos mieszkańców sprzeciwiający się negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i komfort życia mieszkańców w wyniku działalności zakładów przemysłowych jest uzasadniony. Podkreślić należy, że pierwszym krokiem do likwidacji zanieczyszczeń powinna być identyfikacja ich źródła oraz pomiar ich stężenia tak aby realizowane działania były skuteczne i efektywne. W tym zakresie, działamy na kilku polach współpracując z organami ochrony środowiska i mieszkańcami.