Czy podkrakowskie gminy dołożą 1% ze swoich budżetów na walkę ze smogiem?

Wspólne działania samorządu Województwa Małopolskiego, samorządów lokalnych, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rzecz poprawy jakości powietrza były przedmiotem spotkania przedstawicieli wymienionych jednostek oraz prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Piotra Woźnego.

Małopolska to szczególne miejsce. To tutaj rozpoczęła się rewolucja antysmogowa i tutaj powstają kolejne pilotażowe rozwiązania, które mogą być kopiowane w innych regionach Polski – podkreślił Piotr Woźny.

Mowa o porozumieniu samorządów podkrakowskich gmin, miasta Kraków oraz samorządu województwa, które pomoże skuteczniej walczyć ze smogiem w rejonie nazywanym popularnie podkrakowskim obwarzankiem. Kierunki działania wyznaczy nowelizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Oczekiwania wobec gmin Metropolii Krakowskiej

Wśród jej głównych propozycji znajdują się m. in. przeznaczenie 1% budżetu gmin na dopłaty dla mieszkańców do wymiany kotłów, termomodernizacji oraz instalacji OZE, wprowadzenie programów osłonowych dla osób najuboższych, powołanie międzygminnych straży do szybkich kontroli ekointerwencji oraz całkowity zakaz spalania węgla w kotłach instalowanych od roku 2021. W skutecznej realizacji ma pomóc m.in. stworzenie w gminach punktów obsługi beneficjenta, których praca przyspieszy pozyskiwanie w Małopolsce funduszy z rządowych programów Czyste powietrze i Stop smog. Oczekiwaniem wobec gmin Metropolii Krakowskiej jest również powołanie metropolitalnego koordynatora działań niskoemisyjnych.

Rozmawialiśmy o źródłach finansowania i koordynacji działań, a także usprawnieniu procedur pozyskiwania środków na walkę o czyste powietrze. Jednak usprawnienie pozyskiwania dotacji rządowych nie wystarczy, by wymienić kopcące piece do końca roku 2026, co zakłada uchwała antysmogowa dla Małopolski. Mamy dokładnie 1080 dni. Czas na realne działania. Dlatego tak ważne jest dla nas przekonanie gmin do przeznaczenia 1 procenta swoich budżetów na walkę ze smogiem i pomoc mieszkańcom borykającym się z trudnościami finansowymi – tłumaczył wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz podczas briefingu prasowego po spotkaniu w WFOŚ.

źródło: BP UMWM