Dożynki Powiatu Krakowskiego w Rzozowie

Dożynki to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku rolniczego, jego różnorodności i bogatego dziedzictwa kulturowego naszego regionu. I właśnie dlatego z wielką radością Starosta Krakowski, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zapraszają na Dożynki Powiatu Krakowskiego, które odbędą się 2 września (sobota) w Rzozowie.

W tym roku święto plonów rozpocznie się od dziękczynnej mszy świętej w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Zaraz po nabożeństwie wyruszy barwny korowód dożynkowy, by dotrzeć na miejsce dalszych uroczystości – boisko sportowe LKS Rzozovia. Tam odbędą się tradycyjne obrzędy dożynkowe. Nie zabraknie ceremonii przekazania i ośpiewania wieńców oraz konkursu na najpiękniejszy wieniec. Imprezie towarzyszyć będą atrakcje dla dzieci oraz stoiska z lokalnymi przysmakami i innymi tradycyjnymi przedmiotami tworzonymi przez okolicznych rękodzielników i koła gospodyń wiejskich. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego, radosnego świętowania!

Program Dożynek 2023

  • godz. 13.00 – uroczysta msza św. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski w Rzozowie;
  • godz. 14.30 – korowód dożynkowy z udziałem delegacji reprezentujących 17 gmin Powiatu Krakowskiego oraz pozostałych 15 sołectw reprezentujących Gminę Skawina;
  • godz. 15.00 – 17.30 – obrzęd dożynkowy;
  • godz. 19.00 – koncert zespołu LOKA;
  • godz. 20.30 – 21.00 – zabawa taneczna z zespołem CARO.

Źródło: CKiS