Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych w Skawinie

2 września w Parku Miejskim w Skawinie w godzinach 14:00-18:00 odbędzie się Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. Organizatorem wydarzenia jest gmina Skawina, a jego odbiorcami mieszkańcy gminy i okolic Skawiny. Wydarzenie będzie okazją do poznania lokalnych organizacji pozarządowych i ich obszarów działania oraz wzięcia udziału w atrakcyjnych wydarzeniach i wygrania nagród.

Organizacje pozarządowe zaprezentują swoje oferty w dwojaki sposób: w ramach stanowisk rozlokowanych na terenie Parku, gdzie będzie można poznać ofertę danej organizacji/grupy np. poprzez rozmowę, wykonanie jakiegoś działania, obejrzenie wytworów, oraz na mini-scenie, gdzie ngo przedstawią się w formie występu artystycznego, spektaklu, warsztatów, treningu w zależności od typu oferty. Mieszkańcy mogą skorzystać z widowisk, nauczyć się nowych aktywności oraz wziąć udział w grze miejskiej. Za wykonanie określonej liczby zadań przy stanowisku każdej z organizacji oraz wymyślenie hasła zachęcającego do aktywności społecznej, będzie można wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych jest jednym z organizatorów imprezy oraz wystawcą. W naszym namiocie będzie można przyjrzeć się temu, czym jest idea DOBREGO SĄSIEDZTWA, tzn. wziąć udział w przygotowywaniu makiety oraz rozmowie o tym, jak budować pozytywne relacje z sąsiadami. Fundacja BIS będzie zachęcać mieszkańców do zorganizowania Dni Sąsiada.

Drugim ważnym tematem będzie Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego. Fundacja opowie, na czym polega budżet partycypacyjny Województwa Małopolskiego i jak wziąć w nim udział. Wyjaśni też, w jaki sposób konsultacje społeczne wiążą się z możliwością wpływania mieszkańców na jakość ich życia w lokalnym środowisku, a także na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. Idea budżetu partycypacyjnego województwa małopolskiego zostanie zobrazowana w formie gry terenowej z nagrodami dla aktywnych mieszkańców.

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych dba o to, żeby mieszkańcy decydowali o sprawach, które ich dotyczą, pomaga organizacjom pozarządowym skutecznie realizować swoje misje. Fundacja współtworzy społeczny dialog, który prowadzi do tworzenia lepszego prawa i budowania aktywności społecznej i obywatelskiej.

Podczas Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych mieszkańcy będą mogli poznać ngo o najróżniejszych profilach: Skawiński Alarm Smogowy, Fundacja Inkluzja – Edukacja Włączająca, Prawicowy Blok Samorządowy SKAWINA, Stowarzyszenie Nasz Radziszów, Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom, Skawińskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, Fundacja Wyobraź sobie!, Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek”, Skawińskie Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kruszynki”,  Klub HDK Polskiego Czerwonego Krzyża w Skawinie, Blisko Krakowa – Lokalna Grupa Działania, Młodzieżowe Centrum Kariery i inne.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://tinyurl.com/y95aywb7

źródło:Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych