II Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej w ZSTE w Skawinie

6 lutego 2019 r w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie odbył się II Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej pod patronatem Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Krakowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Pieczę naukową nad Turniejem sprawował Komitet Naukowy w składzie: przewodniczący Komitetu dr inż. Marcin Apostoł (AGH, ZSTE) oraz członkowie: dr inż. Janusz Pluta (AGH), dr inż. Piotr Micek (AGH), dr inż. Dariusz Grzybek (AGH), mgr inż. Roman Serwin (ZSTE), Sławomir Bydoń (Multiprojekt).

Celem Turnieju było propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki poprzez bezpośredni kontakt z zaproszonymi przedstawicielami firm z przemysłu. Równolegle z Turniejem obywały się warsztaty mechatroniczne, w czasie których przedstawiciele zaproszonych firm prezentowali uczestnikom najnowsze rozwiązania  z dziedziny mechatroniki i automatyki. Uczniowie wysłuchali 8 prelekcji wygłoszonych przez następujących przedstawicieli firm:

 • Multiprojekt,
 • TURCK,
 • Item,
 • GmSystem,
 • Valeo,
 • Teamtechnik,
 • Aumatic,
 • Emiter.

Turniej  składał się z dwóch etapów:

Etap 1 – test wielokrotnego wyboru składającym się z 40 pytań (Należy nadmienić bardzo duże zaangażowanie firmy Multiprojekt w przygotowanie zadania, jego sprawne przeprowadzenie oraz merytoryczną ocenę.)

Etap 2 – część praktyczna polegająca na wykonaniu praktycznego zadania (programowanie PLC). Do etapu praktycznego kwalifikowało się 6 najlepszych uczniów z etapu pierwszego.

Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od wyniku otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział w turnieju oraz w Warsztatach. Dla finalistów oprócz dyplomów laureata zostały przewidziane następujące nagrody:

Miejsce I 

 • drukarka 3D
 • voucher na szkolenie w Akademii Astora – System wizualizacyjny Wonderware InTouch,
 • voucher na dowolne e-szkolenie w Akademii Astora,
 • praktyka płatna ufundowana przez Multiprojekt

Miejsce II 

 • rozszerzony zestaw Raspberry Pi3B+ oraz bezpłatny kurs ON-LINE,
 • książka
 • voucher na dowolne e-szkolenie w Akademii Astora,
 • praktyka płatna ufundowana przez Multiprojekt,

Miejsce III

 • zestaw FORBOT Mistrz Arduino,
 • książka
 • voucher na dowolne e-szkolenie w Akademii Astora

Miejsca IV, V i VI

 • zestaw FORBOT – STM32F4 Discovery – zestaw elementów + bezpłatny kurs ON-LINE

Dodatkowe nagrody ufundowane przez biorące udział w warsztatach firmy.

Fundatorami nagród byli: Starosta Krakowski oraz firmy: ASTOR, Multiprojekt, teamtechnik, GmSystem, TURCK, Item, Aptiv.

Laureatami II Skawińskiego Turnieju Wiedzy Mechatronicznej zostali:

 1. Szymon Wasąg – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
 2. Patryk Zub – ZS nr 1 w Olkuszu
 3. Łukasz Wac – ZS nr1 w Krakowie
 4. Karol Romek – ZSTE w Skawinie
 5. Grzegorz Niemczyk – Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
 6. Maciej Gądek – Technikum Samochodowe w Nowym Sączu

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom (63 uczniów z 12 szkół województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego) wiedzy i umiejętności z zakresy mechatroniki i automatyki oraz życzymy dalszego rozwoju w tym zakresie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez: TVP3 i Telewizja Skawina oraz przez portal Automatyka Online.pl, miesięcznik branżowy Automatyka i PIAP Warszawa w osobie dyrektora: prof. nzw. dr hab. inż. Piotra Szynkarczyka.

Źródło: ZSTE w Skawinie | materiał wideo: Skawina TV