Potrzebna krew dla Bohatera

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji „Oddaj krew dla Bohatera”.  Potrzebuje jej gen. bryg. Tadeusz Bieńkowicz, ps. „Rączy”. Urodzony w 1923 roku, uczestnik II wojny światowej, niezłomny żołnierz okręgu nowogródzkiego Armii Krajowej.

Aresztowany przez UB za działalność antykomunistyczną, poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom i torturom, więziony i skazany przez komunistyczne władze na karę śmierci. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, odznaczony również m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas ostatniego Małopolskiego Spotkania Opłatkowego wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył mu Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, przyznany przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Teraz, ze względu na trudną sytuację zdrowotną, bohater potrzebuje pomocy. Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na ul. Rzeźniczej 11 lub na os. Na Skarpie 66a.

Więcej o gen. bryg. Tadeuszu Bieńkowiczu: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/1254-genera%C5%82-tadeusz-bie%C5%84kowicz.html