Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynku – porównanie dostępnych rozwiązań

Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych, które zdecydowały się na rezygnację z piecyków gazowych i zastąpienie ich ciepłem z miejskiej sieci może zostać zrealizowana jednym z dwóch dostępnych sposobów prowadzenia instalacji w budynku, czyli systemem kominowym lub korytarzowym. I choć decyzja o wyborze danej metody warunkowana jest wieloma czynnikami i finalnie podejmuje ją projektant odpowiedzialny za realizację, warto przyjrzeć się porównaniu obu rozwiązań – każda z nich bowiem ma spektrum mocnych i słabych stron.

Więcej informacji na stronach:

www.cezpolska.pl

www.cieplo-sieciowe.pl