Kolejny CPR w Gminie Skawina

Kolejny, bardzo ważny krok inwestycyjny dla mieszkańców Skawiny. Już niedługo rozpoczną się prace związane z budową nowego Ciągu Pieszo-Rowerowego przy osiedlu Awaryjnym w Skawinie

W środę 10 maja Burmistrz Norbert Rzepisko, w imieniu Gminy Skawina, podpisał umowę z wykonawcą na budowę ciągu pieszo-rowerowego. Nowy, szeroki na 3 metry, CPR będzie przebiegał, w północnej części jezdni, od Ronda na ul. Piłsudskiego do Osiedla Awaryjnego. Ponad 600 metrowy CPR to kolejny, znaczący krok władz Skawiny dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany przystanek autobusowy w rejonie którego zostanie rozdzielony ruch pieszy i rowerowy.
Co ważne, przewiduje się przebudowę oświetlenia, a także wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.
To nie koniec, bo w ramach inwestycji niezbędne jest wykonanie odwodnienia drogi wzdłuż ul. Piłsudskiego, a także zabezpieczenie odcinków niebezpiecznych,
a te z uwagi na dużą różnicę wysokości, będzie zabezpieczała stała bariera ochronna. 

Istotnym elementem inwestycji jest montaż nawierzchni pasów medialnych, dla osób ze szczególnymi potrzebami (tzw. pasy naprowadzające).
Odcinek ten jest szczególnie istotny, gdyż zapewni połączenie istniejącego CPR biegnącego wzdłuż obwodnicy Skawiny (który jednocześnie łączy się z ponad 11 kilometrową ścieżką rowerową na Kanale Łączany – Skawina) z przystankiem kolejowym Skawina Zachodnia. 

To kolejny krok dla poprawy istniejącej infrastruktury, a jednocześnie realizacja planu zrównoważonej mobilności. Na nowy CPR, zgodnie z umową mieszkańcy muszą poczekać jeszcze 5 miesięcy. Do czasu powstania nowego CPR-u, uczestnicy ruchu, na tym odcinku będą musieli liczyć się ze zmianą organizacji ruchu, miejscowymi zawężeniami i ograniczeniami prędkości.