Na Jagielni utrudnienia drogowe potrwają nawet 2 miesiące

Jak dowiadujemy się na stronie internetowej urzędu miasta i gminy w Skawinie od piątku 31 sierpnia 2018 r. rozpoczną się prace związane z przebudową fragmentu ul. Jagielnia i wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Termin realizacji: II-III kwartał 2018 r. 

Przewidywany czasookres wykonywania prac: ok. 2 miesiące.

W celu wykonania przebudowy elementów pasa drogowego oraz sieci i uzbrojenia terenu ul. Jagielnia prace zostały podzielone na 2 etapy:

I etap:

 • na czas trwania prac związanych z wykonaniem przebudowy elementów pasa drogowego oraz sieci i uzbrojenia terenu zachodzi konieczność zajęcia całej szerokości jezdni i chodnika;
 • dla ruchu pieszego wygrodzone zostanie przejście o szerokości 2,0 m od strony budynków o numerach nieparzystych;
 • dla ruchu kołowego poprowadzone zostaną objazdy:
  – do ul. Łanowej ulicami: Jagielnia, Krakowska (DK44), ks. Jerzego Popiełuszki oraz Korabnicka;
  – do ul. Krakowskiej ulicami: Jagielnia, Łanowa, Korabnicka oraz ks. Jerzego Popiełuszki.

II etap:

 • na czas trwania prac związanych z kontynuacją przebudowy pasa drogowego i uzbrojenia terenu zachodzi konieczność zajęcia całej szerokości jezdni;
 • ruch pieszy poprowadzony zostanie chodnikiem wybudowanym w etapie nr 1;
 • dla ruchu kołowego poprowadzone zostaną objazdy:
  – do ul. Łanowej ulicami: Jagielnia, Krakowska (DK44), ks. Jerzego Popiełuszki oraz Korabnicka;
  – do ul. Krakowskiej ulicami: Jagielnia, Łanowa, Korabnicka oraz ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Źródło: GK / gminaskawina.pl / foto ilustracja