Nauka w Gminie Skawina będzie się odbywać w trybie stacjonarnym

1 września uczniowie rozpoczną naukę w szkołach w trybie stacjonarnym. To wielkie wyzwanie dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Urząd Miasta i Gminy podjął szereg działań, które zapewnią bezpieczny pobyt dzieci w szkołach.   

Wakacje nie były czasem odpoczynku dla dyrektorów, lecz okresem intensywnych przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W oparciu o aktualne wytyczne Ministra Edukacji, Powiatowego Inspektora Sanitarnego i opracowane przez Wydział Edukacji UMiG rozwiązania, dyrektorzy przygotowują zasady postępowania, o których poinformowani zostaną rodzice. Informacje o nich zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół, dlatego zachęcamy do ich śledzenia.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie opracował całą listę rekomendacji i zaleceń, które trafiły do wszystkich szkół. Powstały one niezależnie od wytycznych Ministerstwa Edukacji i są dostosowane do warunków szkolnych panujących w Skawinie. O tym, które zalecenia zostaną wprowadzone w życie, ustala dyrektor placówki. Decyzję o wprowadzeniu innej formy nauczania podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz zgody Burmistrza.

Urząd Miasta i Gminy podjął działania, by w szkołach nie zabrakło płynu do dezynfekcji i w najbliższym czasie odbędzie się jego dystrybucja. UMiG zakupił też 3 ozonatory, które zostaną wykorzystane w sytuacjach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego. Jeszcze przed 1 września trafią do szkół bezdotykowe termometry. Wyposażyliśmy placówki oświatowe w dodatkowe laptopy, a kolejne komputery, które pozyskaliśmy w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus”, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego trafią do placówek oświatowych.

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Dlatego prosimy rodziców o przypomnienie swoim pociechom najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Jeszcze uważniej niż zwykle zwracajcie uwagę na zdrowie swoich dzieci, a jeżeli mają objawy choroby – niech zostaną w domu. Zachęcamy też do kontaktowania się z nauczycielami lub dyrekcją wyłącznie internetowo lub telefonicznie. Powrót dzieci do szkoły to trudny czas dla nas wszystkich. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i odpowiedzialne podejście do całej sytuacji.

Źródło: UMIG Skawina

Reklama miejsce na twoja reklame